HIZLI ÇÖZÜM MERKEZİ 0256 741 20 03

Mayıs Ayı Meclis Karar Özetleri 07.05.2024

Mayıs Ayı Meclis Karar Özetleri 07.05.2024

T.C

KARPUZLU BELEDİYESİ

07.05.2024 (OLAĞAN) MECLİS HÜLASASI

 

I. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (Birol KAÇAN) Meclis Üyesi Birol KAÇAN'ın taşınmaz satışı konulu sözlü önergesinin gündeme alınarak görüşülmesi hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :23

 

II. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-E.10527) Mali Hizmetler Müdürlüğünün 19.04.2024 tarih ve E.10527 Sayılı Kesin Hesap konulu yazısının görüşülmesi Hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :18

2- (İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ-E.10547) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 225.04.2024 tarih ve E.10547 sayılı Bilirkişilerin Bildirilmesi konulu yazısının görüşülmesi.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :19

3- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-E.10573) Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29.04.2024 Tarih E.10573 Sayılı Yetki Verilmesi Konulu Yazısının Görüşülmesi.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :20

4- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-E.10582) Yazı İşleri Müdürlüğünün 02.05.2024 tarih ve E.10582 sayılı yazısına istinaden Çiftçi Malları Koruma Meclisi ve Murakebe Heyeti Üye Seçiminin Yapılması.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :21

5- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-E.10579) Mali Hizmetleri Müdürlüğünün 02.05.2024 tarih ve E.10579 sayılı Sosyal Yardım konulu yazısının görüşülmesi Hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :22

 

 

GİZLE
KARPUZLU