HIZLI ÇÖZÜM MERKEZİ 0256 741 20 03

Ekim Ayı Olağanüstü Meclis Karar Özetleri 23.10.2023

Ekim Ayı Olağanüstü Meclis Karar Özetleri 23.10.2023

T.C

KARPUZLU BELEDİYESİ

23.10.2023 (OLAĞANÜSTÜ) MECLİS HÜLASASI

 

III. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-E.8473) Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22.08.2023 tarih ve E.8473 sayılı Bütçe konulu yazısının görüşülmesi.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :36

GİZLE
KARPUZLU