HIZLI ÇÖZÜM MERKEZİ 0256 741 20 03

Mayıs Ayı Meclis Karar Özetleri 05.05.2023

Mayıs Ayı Meclis Karar Özetleri 05.05.2023

T.C

KARPUZLU BELEDİYESİ

02.05.2023 (OLAĞAN) MECLİS HÜLASASI

 

I. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (Hilmi DÖNMEZ) Meclis Başkanı Hilmi Dönmez'in 2274 Parsel Avlulu Kargir Evin Satın Alınması konulu sözlü Önergesinin gündeme alınarak görüşülmesi hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :24

 

II. BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-E.7415) Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.04.2023 tarih ve E.7415 Sayılı Kesin Hesap konulu yazısının görüşülmesi Hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :23

 

GİZLE
KARPUZLU