HIZLI ÇÖZÜM MERKEZİ 0256 741 20 03

Nisan Ayı Meclis Karar Özetleri 06.04.2023

Nisan Ayı Meclis Karar Özetleri 06.04.2023

T.C

KARPUZLU BELEDİYESİ

06.04.2023 (OLAĞAN) MECLİS HÜLASASI

1- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-E.7097) 2022 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülerek Karara Bağlanması Hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :16

2- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-E.7041) İki Kişilik Encümen Üyeliği Seçiminin Yapılması Hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :17

3- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-E.7041) Plan ve Bütçe Komisyonunun Kurulması ve Üye Seçiminin Yapılması Hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :18

4- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-E.7041) İmar Komisyonunun Kurulması ve  Üye Seçiminin Yapılması Hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :19

5- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-E.7041) Bina ve Arazi Vergisi Değerlendirme Komisyonunun Kurulması ve Üye Seçiminin Yapılması Hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :20

6- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-E.7042) Aydın İli Afet Hizmet Birliğine 1 Asil 1 Yedek Üye Seçiminin Yapılması Hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :21

7- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-E.7042) Ege Belediyeler Birliğine 1 Asil 1 Yedek Üye Seçiminin Yapılması Hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :22

GİZLE
KARPUZLU