HIZLI ÇÖZÜM MERKEZİ 0256 741 20 03

Şubat Ayı Meclis Karar Özetleri 08.02.2023

Şubat Ayı Meclis Karar Özetleri 08.02.2023

KARPUZLU BELEDİYESİ

07.02.2023 (OLAĞAN) MECLİS HÜLASASI

 

1- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-E.6275) Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 26.01.2023 tarih ve E.6275 sayılı Meclisin Tatili Konulu Yazısının Görüşülmesi.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :7

2- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-E.6306) Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 30.01.2023 tarih ve E.6306 sayılı Huzur Hakları Konulu Yazısının Görüşülmesi.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :8

3- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-E.6306) Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.01.2023 tarih ve E.6306 sayılı Fazla Çalışma Ücreti Konulu yazısının Görüşülmesi.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :9

4- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-E.6307) Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.01.2023 tarih ve E.6307 sayılı Nakit Kredi konulu yazısının görüşülmesi.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :10

5- (İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ-E.6334) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.01.2023 tarih ve E.6334 sayılı 1/1000 Ölçekli İmar Planı konulu yazısının görüşülüp incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :11

6- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-E.6412) Yazı İşleri Müdürlüğünün 07.02.2023 tarih ve E.6412 sayılı Norm Kadro konulu yazısının görüşülmesi.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :12

Meclis Başkanı Hilmi Dönmezin Deprem Bölgesine Yardım konulu sözlü Önergesinin gündeme alınarak görüşülmesi hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :13

III. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ-E.6334) İmar komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.01.2023 tarih ve E.6334 sayılı 1/1000 Ölçekli İmar Planı konulu yazısının görüşülmesi.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :14

GİZLE
KARPUZLU