HIZLI ÇÖZÜM MERKEZİ 0256 741 20 03

Aralık Ayı Meclis Karar Özetleri 05.12.2022

Aralık Ayı Meclis Karar Özetleri 05.12.2022

T.C

KARPUZLU BELEDİYESİ

01.12.2022 (OLAĞAN) MECLİS HÜLASASI

I. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

II. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-E.5277) Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.10.2022 tarih ve E.5277 sayılı Ücret Tarifeleri konulu yazısının görüşülmesi Hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :47

1- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-E.5588) Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.11.2022 tarih ve E.5588 sayılı Gelir Ücret Tarifeleri konulu yazısının görüşülmesi Hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :48

2- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-E.5589) Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.11.2022 Tarih ve E.5589 Sayılı Ek Bütçe Konulu Yazısının Görüşülmesi.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :49

GİZLE
KARPUZLU