HIZLI ÇÖZÜM MERKEZİ 0256 741 20 03

Eylül Ayı Meclis Karar Özetleri 06.09.2022

Eylül Ayı Meclis Karar Özetleri 06.09.2022

T.C.

KARPUZLU BELEDİYESİ

                                                             06.09.2022 (OLAĞAN) MECLİS HÜLASASI

İMPARATOR Kurumsal Teknik Yapı Temizlik Yemek Turizm San. Ve Tic. Ltd. Şti.'ne ait olan 09 ACG 879 Plakalı WF0DXXWPCDJY11690 Şase numaralı 2018 model Ford Mondeo marka otomobilin Belediyemize hibe edilmesi talebinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (g) fıkrasına istinaden şartlı bağış olarak kabul edilmesine Meclisimizce;

OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ: KARAR NO: 2022/36

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29.08.2022 tarih ve E.4787 sayılı Gelir Ücret Tarifeleri konulu yazısının görüşülerek kararda belirtildiği şekilde uygulanmasına Meclisimizce;

OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ: KARAR NO: 2022/37

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartları’na dair yönetmelik 22 Şubat 2007 gün ve 26442 Sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren ve 10 Nisan 2014 Tarihli ve 28968 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Belediyeye Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğe göre yukarıda belirtildiği şekilde (VII) Sayılı Sürekli İşçi Mevcut Dolu Boş Durumu Cetvelinin kabulüne, yukarıda bulunan VI ve VII Sayılı Cetvellerin onaylanmasına  Meclisimizce;

OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ: KARAR NO: 2022/38

GİZLE
KARPUZLU