HIZLI ÇÖZÜM MERKEZİ 0256 741 20 03

Haziran Ayı Meclis Karar Özetleri 14.06.2022

Haziran Ayı Meclis Karar Özetleri 14.06.2022

T.C

KARPUZLU BELEDİYESİ

                  07.06.2022 (OLAĞAN) MECLİS HÜLASASI

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 4.fıkrasına istinaden, Veteriner Hekim kadrosuna karşılık bir (1) Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Veteriner Hekim çalıştırılmasına ve Kısmi Zamanlı Olarak Çalıştırılacak Sözleşmeli Personele İlişkin Hizmet Sözleşmesi yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine Meclisimizce:

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ :KARAR NO: 2022/30

Yatırım Harcamalarının Finansmanının Karşılanması ve Cari Borç ödemelerinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.'den kredi kullanılmasına ve 5393 Sayılı Belediye Kanun'un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Hilmi DÖNMEZ'in yetkilendirilmesine Meclisimizce:

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ : KARAR NO: 2022/31

GİZLE
KARPUZLU