HIZLI ÇÖZÜM MERKEZİ 0256 741 20 03

Mart Ayı Meclis Karar Özetleri 10.03.2022

Mart Ayı Meclis Karar Özetleri 10.03.2022

T.C.

KARPUZLU BELEDİYESİ

 01.03.2022 (OLAĞAN) MECLİS HÜLASASI

İlçemizin de içinde bulunduğu bölge olan Karya Bölgesi’nin kentlerini bir araya getirerek, bu kentler arasında kentsel, kültürel, doğal miras (ortak miras anlayışıyla korunmasını, yaşatılmasını ve tanıtılarak turizme kazandırılmasını sağlamak amacıyla Belediyeler ve ilgili paydaşlar arasında iş birliği ve dayanışmayı geliştirerek belediyelerin halka daha etkin ve verimli hizmet sunmasına katkıda bulunmak amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (o) bendine istinaden kurulan Karya Belediyeler Birliğine ait tüzüğün 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 5. maddesine istinaden kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ: KARAR NO: 2022/13

2022 yılında Zabıta hizmetlerinde çalışan personele 7344 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (K) cetvelinin III/B-1 bölümüne göre nüfusu 10.001’den 50.000'e kadar olan yerler için aylık brüt: 500,00.-TL olarak fazla çalışma ücreti ödenmesine Meclisimizce;

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ :KARAR NO: 2022/14

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01.03.2022 tarih ve E.3325 sayılı “Ücret Tarifeleri" konulu yazısının görüşülerek kararda belirtildiği şekilde uygulanmasına Meclisimizce;

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ: KARAR NO: 2022/15

GİZLE
KARPUZLU