HIZLI ÇÖZÜM MERKEZİ 0256 741 20 03

Şubat Ayı Meclis Karar Özetleri 14.02.2022

Şubat Ayı Meclis Karar Özetleri 14.02.2022

T.C.

KARPUZLU BELEDİYESİ

                  04.02.2022 (OLAĞAN) MECLİS HÜLASASI

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.01.2022 tarih ve E.3003 sayılı Misafirhane Ücret Tarifesi konulu yazısının görüşülerek kararda belirtildiği şekilde uygulanmasına Meclisimizce;

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ :KARAR NO: 2022/7

Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 27.01.2022 tarih ve E.3004 sayılı Huzur Hakları konulu yazısının görüşülmesi neticesinde: Meclis toplantılarına katılan Meclis Başkan ve üyeleri ile komisyon toplantılarına katılan üyelerine brüt 2022 Yılında Belediyemiz Meclis toplantılarına katılan Meclis Başkan ve üyeleri ile komisyon toplantılarına katılan üyelerine brüt 215,25.-TL ve Belediyemiz Encümen üyelerine aylık brüt 1.059,50.-TL huzur hakkı ödenmesine Meclisimizce;

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ: KARAR NO: 2022/8

2022 yılında Zabıta hizmetlerinde çalışan personele 7344 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (K) cetvelinin III/B-1 bölümüne göre nüfusu 10.001’den 50.000'e kadar olan yerler için aylık brüt: 386,00.-TL olarak fazla çalışma ücreti ödenmesine Meclisimizce;

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ: KARAR NO: 2022/9

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince Meclisin 2022 yılında tatil yapmadan aralıksız olarak toplantılarını gerçekleştirmesine Meclisimizce;

OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ: KARAR NO: 2022/10

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.01.2022 tarih ve E.3027 sayılı Ömerler 276 Parsel konulu yazısının görüşülmesi neticesinde İlçemiz Ömerler Mahallesi 0 Ada 276 Parsel numarasında kayıtlı 9100 m2 yüzölçümlü Mera vasıflı Kamu Orta Malı olarak tapuya tescilli taşınmazın Sosyal Kültürel Alan olarak kullanılmak üzere 4342 Sayılı Mera Kanunu ve Mera Yönetmeliği gereği vasfının değiştirilerek Belediye Başkanlığımız adına tahsis edilmesi için  Kamu Yatırımı kararı alınmasına Meclisimizce;

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ: KARAR NO: 2022/11

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 31.01.2022 tarih ve E.3028 sayılı Ektirli Mah. 221 Ada 10 ve 217 ada 5 Parsel numaralı taşınmazların tahsisi  konulu yazısının görüşülmesi neticesinde, Aydın Büyükşehir Belediyesince yürütülen yol güzergah değişikliği çalışmaları  kapsamında İlçemiz Ektirli Mahallesi 221 ada 10 parsel ve 217 ada 5 parsel numaralı Belediyemize ait taşınmazların 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin (d) bendine istinaden on (10) yıl süreli ve bedelsiz olarak Aydın Büyükşehir Belediyesine tahsisinin yapılmasına Meclisimizce;

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ: KARAR NO: 2022/12

GİZLE
KARPUZLU