HIZLI ÇÖZÜM MERKEZİ 0256 741 20 03

Güney Ege Kalkınma Ajansının 2022 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) İlanı

Güney Ege Kalkınma Ajansının 2022 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) İlanı

Güney Ege Kalkınma Ajansının 2022 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) İlanı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Ajansımız tarafından yürütülecek olan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ilan edilmiştir.

Bölgemizde yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırma amacıyla ilan edilen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında; belirlenen öncelik alanları doğrultusunda projelerin geliştirilmesi, bölgedeki temel sosyal sorunların çözümüne katkı sunulması beklenmektedir.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’na ilişkin ayrıntılı bilgiler Ajansımız internet sitesinde (www.geka.gov.tr) yer almakta olup potansiyel başvuru sahiplerine yönelik olarak “SOGEP Bilgilendirme ve Eğitim Toplantıları” gerçekleştirilecektir. Aydın Ticaret Odası’nda (24 Ocak 2022 Pazartesi günü Saat 13:30) yapılacak toplantıya, kurumunuzda görev yapmakta olan ilgili personelin katılımının sağlanması önem arz etmektedir.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programına ilişkin; resmi internet sitenizde bilgi/ilan yayımlanması, programın duyurulması, bünyenizde bulunan ve program ile ilgili olabilecek diğer kurum kuruluşların bilgilendirme ve eğitim toplantılarına yönlendirilmesi için işbirliğinize ihtiyaç duyulmaktadır.

GİZLE
KARPUZLU