HIZLI ÇÖZÜM MERKEZİ 0256 741 20 03

Aralık Ayı Meclis Karar Özetleri

Aralık Ayı Meclis Karar Özetleri

T.C

KARPUZLU BELEDİYESİ

         06.12.2021 (OLAĞAN) MECLİS HÜLASASI

 

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.11.2020 tarih ve E.1988 sayılı Ücret Tarifeleri" konulu yazısının görüşülerek kararda belirtildiği şekilde uygulanmasına Meclisimizce;

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ :KARAR NO: 2021/40

Meclisimizce yapılan değerlendirme neticesinde; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Alinda ve Gerga Kome Yüzey Araştırması Başkanlığı'nın 2022 yılında İlçemiz Alinda Antik Kenti ve Çevresi Arkeolojik Yüzey Araştırma ve Kazı Çalışmalarının yürütülmesi esnasındaki her türlü ihtiyaçlarının (yiyecek, içecek, lojistik, ulaşım, demirbaş, araç, gereç, sarf malzeme vb.) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesinin (b) fıkrasına istinaden Belediyemizce desteklenmesi ve karşılanmasına Meclisimizce;

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ : KARAR NO: 2021/41

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.11.2021 tarih ve E.2357 sayılı Şartlı Bağış konulu yazısının görüşülmesi neticesinde konunun incelenip araştırılmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizce;

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ : KARAR NO: 2021/42

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 03.12.2021 tarih ve E.2421 sayılı Araç Haczi konulu yazısının meclisimizce görüşülmesi neticesinde, Belediyemizce satın alınan Fiat Practico marka 09 AFU 670 Plakalı hizmet aracının (Haczedilememesi için) Kamu Hizmetine tahsis edilmesine Meclisimizce;

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ : KARAR NO: 2021/43

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teknik açıdan eksikliklerinin ve ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla, Belediyemizde 08/12/2021–31/12/2021 tarihleri arasında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 4.fıkrasına istinaden, Mimar kadrosuna karşılık bir (1) Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Mimar çalıştırılmasına, Kısmi Zamanlı Olarak Çalıştırılacak Sözleşmeli Personele İlişkin Hizmet Sözleşmesi yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine Meclisimizce;

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ : KARAR NO: 2021/44

 

GİZLE
KARPUZLU