HIZLI ÇÖZÜM MERKEZİ 0256 741 20 03

Kasım Ayı Meclis Karar Özetleri

Kasım Ayı Meclis Karar Özetleri

T.C

KARPUZLU BELEDİYESİ

                                                             02.11.2021 (OLAĞAN) MECLİS HÜLASASI

 

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.10.2021 tarih ve E.2079 sayılı Ücret Tarifeleri" konulu yazısının görüşülerek kararda belirtildiği şekilde uygulanmasına Meclisimizce;

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ :KARAR NO: 2021/37

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 26.10.2021 tarih ve E.2080 sayılı 6. Deve Güreşi konulu yazısının görüşülmesi neticesinde; İlçemizin tanıtımı, sosyal ve kültürel etkinliklerin arttırılması amacı ile 6. Deve Güreşi Festivalinin 28 Kasım 2021 tarihinde yapılmasına ve Belediye Başkanına yetki verilmesine Meclisimizce;

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ : KARAR NO: 2021/38

Tarım ve Orman Bakanlığının mevcut araçlarını yenilemesi nedeniyle ihtiyaç fazlası haline gelen araçlarından Belediyemizde kullanılmaya uygun olanlarından  hibe yoluyla ya da cüz-i miktarda bedelle olmak kaydıyla araç satın alınmasına Meclisimizce;

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ : KARAR NO: 2021/39