HIZLI ÇÖZÜM MERKEZİ 0256 741 20 03

Ekim Ayı Meclis Karar Özetleri 13.10.2021

Ekim Ayı Meclis Karar Özetleri 13.10.2021

T.C.

KARPUZLU BELEDİYESİ

                                                          04.10.2021 (OLAĞAN) MECLİS HÜLASASI

Belediye Meclisimizce, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 62.Maddesine göre ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin Dördüncü Bölümünün Bütçenin Görüşülmesi ve Kabulü Başlıklı kısmının 29. maddesine göre Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan 2022 Mali Yılı Bütçe Tasarısının incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizce;

OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ: KARAR NO: 2021/34

İlçemizin de (Alinda Antik Kenti) içinde bulunduğu bölge olan Karya Bölgesi’nin kentlerini kentsel, kültürel, doğal miras (ortak miras) vb. anlayışla bir araya getirmek amacıyla, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (o) bendine istinaden “Karya Belediyeler Birliği” adı altında birlik kurulmasının kabulüne Meclisimizce;

OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ: KARAR NO: 2021/35

 

GİZLE
KARPUZLU