Anasayfa / Duyurular
Şubat Ayı Meclis Karar Özetleri 11.02.2021
Diğer Duyuru Başlıkları
| 11.şubat.2021 |
Şubat Ayı Meclis Karar Özetleri 11.02.2021

T.C.

KARPUZLU BELEDİYESİ

                         04.02.2021 (OLAĞAN) MECLİS HÜLASASI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince Meclisin 2021 yılında tatil yapmadan aralıksız olarak toplantılarını gerçekleştirmesine Meclisimizce;

OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ: KARAR NO: 2021/7

2021 yılında Zabıta hizmetlerinde çalışan personele 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 178. maddesi ve 7066 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun B.K. (K) cetvelinin III/B-1 bölümüne göre nüfusu 10.001’den 50.000'e kadar olan yerler için aylık brüt: 344,00.-TL olarak fazla çalışma ücreti ödenmesine Meclisimizce;

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ: KARAR NO: 2021/8

Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 29.01.2019 tarih ve E.152sayılı Huzur Hakları konulu yazısının görüşülmesi neticesinde: Meclis toplantılarına katılan Meclis Başkan ve üyeleri ile komisyon toplantılarına katılan üyelerine brüt 151,57.-TL ve Belediyemiz Encümen üyelerine aylık brüt 746,01.-TL huzur hakkı ödenmesine Meclisimizce;

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ: KARAR NO: 2021/9

Belediyemize ait Kartuğ Sağlık Ve Sosyal Hizmetler Temizlik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin Müdürlüğünü yapmak üzere Karpuzlu Belediyesi Tüzel Kişiliğinin atanmasına, Tüzel kişi ortak ve Şirket Müdürü Karpuzlu Belediyesini temsil etmek ve yetkileri kullanmak üzere 13591642450 TC Kimlik nolu Karpuzlu İlçesi Orta Mahalle 14. Sokak No: 3 adresinde ikamet eden ortak dışı Mali Hizmetler Md. V. Zekayi ERDOĞAN'ın görevlendirilmesi ve yetkilendirilmesine Meclisimizce:       

                             OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ : KARAR NO: 2021/10

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısı ekinde bulunan 102 No’lu Orman Kadastro Başmühendisliğinin yazısında belirtilen orman sınırları dışında kalan ormanların kadastrosu ile tüm bu ormanlarda, orman kadastro ve 2/B Uygulamasına başlanacağından, bu kapsamda yapılacak olan orman kadastro ve 2/B Uygulaması çalışmalarında kadastro ekibi ile birlikte görev yapmak üzere belirtilen kişilerin kadastro bilirkişisi olarak seçilmelerine Meclisimizce;      

                            OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ : KARAR NO: 2021/11