Anasayfa / 50 Soruda Belediye Hizmetleri

Soru : Yıkım Ruhsatı nasıl alınır?

Cevap :
 • Dilekçe
 • Tapu
 • İmar durum belgesi
 • Röperli kroki
 • Elektrik ve suyunun kesildiğine dair yazı
 • Varsa hissedar muvaffakati
 • Tapu sicil yazısı
 • Hesap işlerinden ilişik kesme yazısı
 • Binanın boş olduğuna dair yazı
 • Yıkımın bir fenni mesul tarafından üstlenilmesi
 • Harç ve ücretlerin yatırıldığı makbuz

Soru : Karpuzlu Belediyesi’nde Staj yapabilir miyim?

Cevap :
 
 • Bir dilekçeyle müracaatınızı yaparak daha sonra
 • Okuldan getireceğiniz staj dosyası ile yapabilirsiniz.

Soru : İşgaliye Harcı nedir nasıl ödeyebilirim?

Cevap :
 
 • Yol, meydan, pazar, iskele, köprü, mezat yerleri gibi alanları herhangi bir maksat için işgal edenler belediyeye gün x m² x birim fiyat= işgaliye harcı ödemekle mükelleftir.

Soru : Eğlence Vergisini ne zaman, nereye ödeyebilirim?

Cevap :
 

Bu tür işletmeler;

 • (a)fıkrasında yazılı işletmeler her ay müracaat etmeli ve her aya ait vergiyi, o ayı takip eden ayın 20. günü akşamına kadar belediyeye yatırmalıdır.
 • (b) fıkrasında yazılı işletmeler bastıkları biletleri kullanmadan önce belediyeye müracaat etmelidirler.

Soru : Kimler Eğlence Vergisine Tabidir?

Cevap :
 

Belediye sınırlarında bulunan;

 • Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing, bilardo, masa tenisi gibi işletmeler
 • Sinema, tiyatro, opera, operet, bale, karagöz, kukla ve orta oyunu, konser, sirk, lunapark, çalgı ve müzikli bahçeler ve benzeri gibi faaliyet gösteren işletmelerin faaliyetleri eğlence vergisine tabidir.

Soru : İlan ve Reklam Vergisini ne zaman ödeyebilirim?

Cevap :
 
 • İlan ve reklam bilgilerini her yıl ocak ayında beyan edenler; 1. taksit vergilerini Ocak ayında 2. taksit vergilerini Haziran ayında ödeyebilirler(İsteyen defaten ödeme yapabilir) Yılı içerisinde yapılan ilan reklamlar ile mutad meslek olarak ifa eden mükellefler beyan verme süresinde vergiyi de ödeyebilirler.

Soru : İlan ve Reklam Vergisi beyanı ne zaman verebilirim?

Cevap :
 

Her yıl Ocak ayı içerisinde Hesap İşleri Tahakkuk Şefliğine müracaat edilerek reklama ait bilgileri beyan edebilirsiniz. Yıl içerisinde yapılacak ilan ve reklamlar mükellefler tarafından ilan ve reklam işinin yapılmasından önce müracaat edilerek beyan edebilirsiniz.İlan ve reklam işini mutad meslek olarak ifa edenler tarafından yapılması halinde ilan ve reklam işini yapanlarca ilan ve reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın 20. günü akşamına kadar beyanname verilebilir.

Soru : Çevre Temizlik Vergisini nasıl ödeyebilirim?

Cevap :
 

İşyerleri ve diğer faaliyette bulunan şahıslar faaliyet başlangıcında Hesap İşleri Tahakkuk Şefliğine gelerek bildirimde bulunacaklardır. Devamında Çevre Temizlik Vergisini iki taksit halinde ödeyebileceklerdir. Çevre Temizlik Vergisinin 1. taksiti 31 Mayıs’a kadar, 2. taksit’i ise 30 Kasım’a kadar ödeyebilirsiniz. Bu tarihlerden sonra yapılan ödemelerde gecikme cezası uygulanır.

Soru : Emlak Vergisini nasıl ödeyebilirim?

Cevap :
 • Emlak vergisini iki taksit halinde ödeyebilirsiniz. Emlak vergisinin 1. taksiti 31 Mayıs’a kadar, 2. taksiti ise 30 Kasım’a kadar ödeyebilirsiniz. Bu tarihlerden sonra yapılan ödemelerde gecikme cezası uygulanır.

Soru : Emlak Beyanı nasıl verebilirim?

Cevap :
 • Mükellef olarak gayri menkulünüze ait bilgiler ve tapu suretiyle birlikte Hesap İşleri Tahakkuk Şefliğine müracaat edeceksiniz.

Soru : Asker Yardımı Almak İçin Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Cevap :

Asker Yardımı Almak İçin Yapılması Gerekenler Aşağıdadır.

1) Askerin Birinci Derece Yakını Olmak

2) Askerin Askerlik Yaptığına Dair Belge

3) Askerin ve Yardımı Alacak Kişinin Kimlik Fotokopisi

Soru : İçkisiz Lokanta Açmak İçin Gereken Evraklar Nelerdir?

Cevap :

İçkisiz Lokanta Açmak İçin Gereken Evraklar Aşağıdadır.

1) Esnaf Odası Kaydı

2) Sağlık Raporu (heyet raporu)

3)12 Adet Vesikalık Fotoğraf

4) İşyeri Kira Sözleşmesi