Anasayfa / İhaleler
Taşınmaz Satış İlan Ve Şartnamesi 18.01.2017
Diğer Duyuru Başlıkları
| 18.Ocak.2017 |
Taşınmaz Satış İlan Ve Şartnamesi 18.01.2017

                                İ     L     A     N

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

            Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Koğuk Mahallesi Köyiçi Mevkii 2863 parsel 816 M2 lik Arsa satılacaktır.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait Arsanın muhammen bedeli 5,000.00 (Beşbintürklirası).-TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat: 150.00-TL.’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45.’nci maddesine göre açık teklif usulü ile 01.02.2017 Çarşamba günü saat:11,00’ da Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur. 18.01.2017

Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Koğuk Mahallesi Köyiçi Mevkii 2864 parsel 590 M2 lik Arsa satılacaktır.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait Arsanın muhammen bedeli 6,250.00 (Altıbinikiyüzellitürklirası).-TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat: 180.00-TL.’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45.’nci maddesine göre açık teklif usulü ile 01.02.2017 Çarşamba günü saat:11,00’ da Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur. 18.01.2017

Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Koğuk Mahallesi Köyiçi Mevkii 2866 parsel 370 M2 lik Arsa satılacaktır.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait Arsanın muhammen bedeli 2,500.00 (İkibinbeşyüztürklirası).-TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat: 75.00-TL.’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45.’nci maddesine göre açık teklif usulü ile 01.02.2017 Çarşamba günü saat:11,00’ da Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur. 18.01.2017

Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Koğuk Mahallesi Köyiçi Mevkii 2898 parsel 1040 M2 lik Arsa satılacaktır.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait Arsanın muhammen bedeli 6,500.00 (Altıbinbeşyüztürklirası).-TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat: 190.00-TL.’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45.’nci maddesine göre açık teklif usulü ile 01.02.2017 Çarşamba günü saat:11,00’ da Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur. 18.01.2017

Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Koğuk Mahallesi Köyiçi Mevkii 2914 parsel 708 M2 lik Arsa satılacaktır.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait Arsanın muhammen bedeli 4,500.00 Dörtbinbeşyüztürklirası).-TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat: 135.00-TL.’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45.’nci maddesine göre açık teklif usulü ile 01.02.2017 Çarşamba günü saat:11,00’ da Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur. 18.01.2017

Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Koğuk Mahallesi Köyiçi Mevkii 2923 parsel 20 M2 lik Arsa satılacaktır.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait Arsanın muhammen bedeli 150.00 (Yüzellitürklirası).-TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat: 10.00-TL.’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45.’nci maddesine göre açık teklif usulü ile 01.02.2017 Çarşamba günü saat:11,00’ da Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur. 18.01.2017

Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Koğuk Mahallesi Köyiçi Mevkii 2929 parsel 612 M2 lik Arsa satılacaktır.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait Arsanın muhammen bedeli 4,000.00 (Dörtbintürklirası).-TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat: 120.00-TL.’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45.’nci maddesine göre açık teklif usulü ile 01.02.2017 Çarşamba günü saat:11,00’ da Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur. 18.01.2017

Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Koğuk Mahallesi Köyiçi Mevkii 2930 parsel 896 M2 lik Arsa satılacaktır.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait Arsanın muhammen bedeli 5,500.00 (Beşbinbeşyüztürklirası).-TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat: 165.00-TL.’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45.’nci maddesine göre açık teklif usulü ile 01.02.2017 Çarşamba günü saat:11,00’ da Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur. 18.01.2017

Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Koğuk Mahallesi Köyiçi Mevkii 2941 parsel 720 M2 lik Arsa satılacaktır.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait Arsanın muhammen bedeli 4,500.00 (Dörtbinbeşyüztürklirası).-TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat: 135.00-TL.’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45.’nci maddesine göre açık teklif usulü ile 01.02.2017 Çarşamba günü saat:11,00’ da Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur. 18.01.2017

Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Koğuk Mahallesi Köyiçi Mevkii 2944 parsel 624 M2 lik Arsa satılacaktır.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait Arsanın muhammen bedeli 4,000.00 (Dörtbintürklirası).-TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat: 120.00-TL.’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45.’nci maddesine göre açık teklif usulü ile 01.02.2017 Çarşamba günü saat:11,00’ da Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur. 18.01.2017

Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Koğuk Mahallesi Köyiçi Mevkii 2946 parsel 1076 M2 lik Arsa satılacaktır.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait Arsanın muhammen bedeli 6,500.00 (Altıbinbeşyüztürklirası).-TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat: 195.00-TL.’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45.’nci maddesine göre açık teklif usulü ile 01.02.2017 Çarşamba günü saat:11,00’ da Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur. 18.01.2017

Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Koğuk Mahallesi Köyiçi Mevkii 2947 parsel 668 M2 lik Arsa satılacaktır.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait Arsanın muhammen bedeli 4,250.00 (Dörtbinikiyüzellitürklirası).-TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat: 130.00-TL.’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45.’nci maddesine göre açık teklif usulü ile 01.02.2017 Çarşamba günü saat:11,00’ da Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur. 18.01.2017

Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Koğuk Mahallesi Köyiçi Mevkii 2949 parsel 1244 M2 lik Arsa satılacaktır.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait Arsanın muhammen bedeli 7,500.00 (Yedibinbeşyüztürklirası).-TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat: 225.00-TL.’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45.’nci maddesine göre açık teklif usulü ile 01.02.2017 Çarşamba günü saat:11,00’ da Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur. 18.01.2017

Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Koğuk Mahallesi Köyiçi Mevkii 2950 parsel 1008 M2 lik Arsa satılacaktır.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait Arsanın muhammen bedeli 6,250.00 (Altıbinikiyüzellitürklirası).-TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat: 190.00-TL.’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45.’nci maddesine göre açık teklif usulü ile 01.02.2017 Çarşamba günü saat:11,00’ da Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur. 18.01.2017

Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Koğuk Mahallesi Köyiçi Mevkii 2951 parsel 636 M2 lik Arsa satılacaktır.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait Arsanın muhammen bedeli 4,000.00 (Dörtbintürklirası).-TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat: 120.00-TL.’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45.’nci maddesine göre açık teklif usulü ile 01.02.2017 Çarşamba günü saat:11,00’ da Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur. 18.01.2017

Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Koğuk Mahallesi Köyiçi Mevkii 2952 parsel 448 M2 lik Arsa satılacaktır.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait zeytinliğin muhammen bedeli 3,000.00 (Üçbintürklirası).-TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat: 90.00-TL.’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45.’nci maddesine göre açık teklif usulü ile 01.02.2017 Çarşamba günü saat:11,00’ da Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur. 18.01.2017

Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Koğuk Mahallesi Köyiçi Mevkii 2953 parsel 946 M2 lik Arsa satılacaktır.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait Arsanın muhammen bedeli 5,750.00 (Beşbinyediyüzellitürklirası).-TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat: 180.00-TL.’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45.’nci maddesine göre açık teklif usulü ile 01.02.2017 Çarşamba günü saat:11,00’ da Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur. 18.01.2017

Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Koğuk Mahallesi Köyiçi Mevkii 2955 parsel 158 M2 lik Arsa satılacaktır.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait Arsanın muhammen bedeli 1,100.00 (Binyüztürklirası).-TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat: 35.00-TL.’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45.’nci maddesine göre açık teklif usulü ile 01.02.2017 Çarşamba günü saat:11,00’ da Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur. 18.01.2017

Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Koğuk Mahallesi Köyiçi Mevkii 2965 parsel 1050 M2 lik Arsa satılacaktır.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait Arsanın muhammen bedeli 12,500.00 (Onikibinbeşyüztürklirası).-TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat: 375.00-TL.’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45.’nci maddesine göre açık teklif usulü ile 01.02.2017 Çarşamba günü saat:11,00’ da Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur. 18.01.2017

  Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Koğuk Mahallesi Köyiçi Mevkii 2968 parsel 921 M2 lik Arsa satılacaktır.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait Arsanın muhammen bedeli 11,000.00 (Onbirbintürklirası).-TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat: 330.00-TL.’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45.’nci maddesine göre açık teklif usulü ile 01.02.2017 Çarşamba günü saat:11,00’ da Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur. 18.01.2017

Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Koğuk Mahallesi Köyiçi Mevkii 3407 parsel 467,72 M2 lik Arsa satılacaktır.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait Arsanın muhammen bedeli 5,500.00 (Beşbinbeşyüztürklirası).-TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat: 165.00-TL.’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45.’nci maddesine göre açık teklif usulü ile 01.02.2017 Çarşamba günü saat:11,00’ da Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur. 18.01.2017

Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Koğuk Mahallesi Köyiçi Mevkii 3409 parsel 609,74 M2 lik Arsa satılacaktır.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait Arsanın muhammen bedeli 6,500.00 (Altıbinbeşyüztürklirası).-TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat: 190.00-TL.’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45.’nci maddesine göre açık teklif usulü ile 01.02.2017 Çarşamba günü saat:11,00’ da Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur. 18.01.2017

Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Bayraktepe Mahallesi 1570 parsel 256 m2 lik arsa satılacaktır.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait Arsanın muhammen bedeli 4,500.00 (Dörtbinbeşyüztürklirası).-TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat: 135.00-TL.’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45.’nci maddesine göre açık teklif usulü ile. 01.02.2017 Çarşamba günü saat:11,00’ de Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur. 18.01.2017

 

 

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

GENEL ŞARTLAR

MADDE 1- İHALE KONUSU VE ŞEKLİ

         1-Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıda bilgileri bulunan taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ihale ile satılacaktır.

         2-Taşınmaz Bilgileri:

Sıra No

Mahalle

Ada

Parsel

Cinsi

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale Türü

 

1

Koğuk Mahallesi

0

2863

816

Arsa

5.000,00

150,00

Açık

         2

Koğuk Mahallesi

0

2864

590

Arsa

6.250,00

190,00

Açık

3

Koğuk Mahallesi

0

2898

1040

Arsa

6.500,00

200,00

Açık

4

Koğuk Mahallesi

0

2914

708

Arsa

4.500,00

140,00

Açık

5

Koğuk Mahallesi

0

2923

20

Arsa

150,00

5,00

Açık

6

Koğuk Mahallesi

0

2929

612

Arsa

4.000,00

120,00

Açık

7

Koğuk Mahallesi

0

2930

896

Arsa

5.500,00

170,00

Açık

8

Koğuk Mahallesi

0

2941

720

Arsa

4.500,00

140,00

Açık

9

Koğuk Mahallesi

0

2944

624

Arsa

4.000,00

120,00

Açık

10

Koğuk Mahallesi

0

2946

1076

Arsa

6.500,00

200,00

Açık

 

11

Koğuk Mahallesi

0

2947

668

Arsa

4.250,00

130,00

Açık

12

Koğuk Mahallesi

0

2949

1244

Arsa

7.500,00

230,00

Açık

 

13

Koğuk Mahallesi

0

2950

1008

Arsa

6.250,00

190,00

Açık

 

14

Koğuk Mahallesi

0

2951

636

Arsa

4.000,00

120,00

Açık

 

15

Koğuk Mahallesi

0

2953

946

Arsa

5.750,00

180,00

Açık

 

16

Koğuk Mahallesi

0

2955

158

Arsa

1.100,00

40,00

Açık

 

17

Koğuk Mahallesi

0

2965

1050

Arsa

12.500,00

380,00

Açık

18

Koğuk Mahallesi

0

2968

921

Arsa

11.000,00

330,00

Açık

        19

Koğuk Mahallesi

0

3407

467,72

Arsa

5.500,00

170,00

Açık

20

Koğuk Mahallesi

0

3409

609,74

Arsa

6.500,00

200,00

Açık

21

Koğuk Mahallesi

0

2866

370

Arsa

2.500,00

75,00

Açık

22

Koğuk Mahallesi

0

2952

448

Arsa

3.000,00

90,00

Açık

23

Bayraktepe Mahallesi

0

1570

256

Arsa

4.500,00

140,00

Açık

 3-Yukarıda tapu kaydı, niteliği, diğer özellikleri, muhammen satış bedelleri ve geçici teminat miktarları belirtilen Karpuzlu Belediyesine ait taşınmazların Karpuzlu Belediye Başkanlığınca 01/02/2017 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü saat 11:00’da Karpuzlu Belediyesi hizmet binasında yapılacak ihale ile satılacaktır.

   4- İhalede en az pey sürme 50,00 ( Elli ).-TL dir.

 İstekliler ihalelere ilişkin bilgileri Karpuzlu Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden görebilir, ayrıca www.karpuzlu.bel.tr adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşabilirler.

MADDE 2- MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARLARI

      Taşınmazların muhammen satış bedeli ve geçici teminat miktarları yukarıda madde 1’de gösterilmiştir. İstekliler söz konusu gayrimenkullerin satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazların muhammen bedelinin en az % 3’ü ( yüzde üç) nispetinde geçici teminatı mahalle, ada ve parsel numaralarını belirterek nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır.

      İştirakçilerin geçici teminat bedelini 01/02/2017 tarihinde ve saat 10:30’a kadar Belediyemiz veznesine yatırmaları ve belgelerini 01/02/2017 tarihinde saat 10:40’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. 

MADDE 3- İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

       2886 sayılı Devlet ihale kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak zorundadırlar.

      İsteklilerin ihaleye katılabilmek için aşağıdaki belgeleri sunmak zorundadır.

1) Taşınmaz mal şartnamesi (şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır)

2) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu

3) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi

4)  Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi veya ziraat odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (tescil belgesi) ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri.

5) Ortak girişimciler (Gerçek veya Tüzel); yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter onaylı Ortaklık girişim beyannamesi ve Ortaklık Yetki Belgesi,

6) Vekaleten iştirak edenlerden noter tasdikli vekaletnameyi sunmaları zorunludur.

7) Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu yoktur yazısı ( 6111 sayılı yasaya istinaden yapılandırma yapanlar ve düzenli ödeme yapanlar hariç)

MADDE 4- İDARENİN YETKİSİ

     İhale Komisyonu (Encümen), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedelin tespitinde tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, isteklilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.

MADDE 5- İHALENİN ONAYI VE TEBLİĞİ

     İhale Komisyonu (Encümen) tarafından alınan ihale kararı ita amirince, karar tarihlerinden itibaren en geç onbeş (15) iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince (ihale komisyonunca) karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.

     İhale Komisyonunca (Encümen) (ita amirince) onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç beş (5) iş günü içerisinde ihalenin üzerine kalanın veya yasal temsilcisine (vekiline) imzası alınmak suretiyle elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir.

     Teklifleri uygun olarak değerlendirilmeyen isteklilerin geçici teminatı, müracatları halinde istekliler veya yasal temsilcilerine imza karşılığı iade edilir.

     İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

 

MADDE 6- HARÇ VE GİDERLER

     İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçları ve diğer giderleri ödemek ihale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişilere aittir. Satıma ilişkin olarak her türlü vergi, resim, harçlar ve diğer giderleri ödemek ihale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişilere aittir.

MADDE 7- KESİN TEMİNAT

    1- Kesin Teminat İhale Bedelinin % 6 sıdır.

    2- Kesin ve Geçici Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir;

         a) Tedavüldeki Türk Parası,

         b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,

         c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

         Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir.

          Her ne suretler olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.  

MADDE 8- ALICININ GÖREV VE SORUMLULUĞU

     İhale üzerinde kalan istekli 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31.Maddesine göre onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren onbeş (15) gün içinde ihale üzerinde kalan istekli kesin teminat, ihale bedelini ve tüm vergi, resim, harç ve giderleri ödemek zorundadır. Bu yapılmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminatı gelir kaydedilir.

    Kesin teminat  tapu tescilinden sonra iade edilecektir.

    İhale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişiler ihale bedelini peşin yatırdıktan sonra isterse tapu tescilini alabilir.  

MADDE 9- İDARENİN GÖREV VE SORUMLULUĞU

1-Satışı yapılan taşınmazların tapu tescili ihale bedelinin ödenmesi sonrasında yapılacaktır.

2-Taşınmazlar ile ilgili olarak yapılacak her türlü imar tadilatları konusunda idareden hiçbir biçimde talepte bulunulamaz.

3-İdarede ihale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişilerin yükümlülüğünü yerine getirmesinden itibaren yüzseksen (180) günlük süre içinde gerekli izinleri almak, taşınmaz üzerindeki takyidatları kaldırmak, işlemlerini tamamlamak, şartnamede belirtilen sınır ve niteliğine göre satılan taşınmazı alıcıya teslim etmekle yükümlüdür.

MADDE 10- HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

     Şartname ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale yasası hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

MADDE 11- İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YERİ

     İhale konusu satışla ilgili olarak doğabilecek ihtilafların çözümünde Çine mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

MADDE 12-         

    Bu şartnamede ve eklerinde yazılı hususları tamamen okuyup anladığımı, şartname ve eklerinde belirtilen kurallara aynen uyacağımı, aşağıdaki bilgilerin doğru olduğunu taahhüt ederim. Her çeşit tebligat aşağıdaki adresime yapılabilir.

Taahhüt eden veya vekilinin;                                                                                                Tarih:…../…./2017

T.C. Kimlik No                      :                                                                                                            

Adı Soyadı                             :                                                                                              İmza:

Görevi                                    :

Yasal Adresi                          :

Tlf.                                         :

(İş bu şartname  iki (2) sayfa ve oniki (12) maddeden ibaret olup, Encümenimizce hazırlanmıştır.)