Anasayfa / İhaleler
Taşınmaz Satış İlanı Ve Şartnamesi 27/07/2016
Diğer Duyuru Başlıkları
| 27.Temmuz.2016 |
Taşınmaz Satış İlanı Ve Şartnamesi 27/07/2016

İ L A N

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Belediye Başkanlığı'ndan duyurulur.

 

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Cumalar Mahallesi 118 ada 2 parsel 9207,23 mm2 Ramazanlar Harımı zeytinlik satılacaktır.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait zeytinlik muhammen bedeli 9,100.00 (dokuzbinyüztürklirası) .- TL. ' dir.
 3. Geçici teminat: 300,00-TL. ' dir.
 4. İhale; 2886 Sayılı yasanın 45.'nci maddesine Göre açık Teklif usulü ile 10/08/2016 Çarşamba günü saat: 10,00 'da Belediye Encümeni Toplantı Odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli Bilgiler idari Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden İçin Ücretsiz Olarak Temin Edilebilir Şartname ettik.

Belediye Başkanlığı'ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Cumalar Mahallesi 110 ada 10 parsel 5843,95 m2 Köy civarı mevkiine Bulunan zeytinlik satılacaktır.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait Zeytinliğin muhammen bedeli 5,750.00 (Beşbinyediyüzellitürklirası) .- TL. ' dir.
 3. Geçici teminat: 150.00-TL '. dir.
 4. İhale; 2886 Sayılı yasanın 45.'nci maddesine Göre açık Teklif usulü ile 10/08/2016 Çarşamba günü saat: 10,00 'da Belediye Encümeni Toplantı Odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli Bilgiler idari Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden İçin Ücretsiz Olarak Temin Edilebilir.

Belediye Başkanlığı'ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Cumalar Mahallesi 138 ada 28 parsel 1757,85 m2 Gürüldek mevkiine Bulunan zeytinlik satılacaktır.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait Tarlanın muhammen bedeli 11,000.00 (onbirbintürklirası) .- TL. ' dir.
 3. Geçici teminat: 330.00-TL '. dir.
 4. İhale; 2886 Sayılı yasanın 45.'nci maddesine Göre açık Teklif usulü ile 10/08/2016 Çarşamba günü saat: 10,00 'da Belediye Encümeni Toplantı Odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli Bilgiler idari Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden İçin Ücretsiz Olarak Temin Edilebilir 

Belediye Başkanlığı'ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Meriçler Mahallesi 219 ada 176 parsel 9662,28 m2 gölcük mevkii bahçe satılacaktır.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait Tarlanın muhammen bedeli 12,500.00 (onikibinbeşyüztürklirası) .- TL. ' dir.
 3. Geçici teminat: 370.00-TL '. dir.
 4. İhale; 2886 Sayılı yasanın 45.'nci maddesine Göre açık Teklif usulü ile 10/08/2016 Çarşamba günü saat: 10,00 'da Belediye Encümeni Toplantı Odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli Bilgiler idari Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden İçin Ücretsiz Olarak Temin Edilebilir Şartname ettik.

Belediye Başkanlığı'ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Meriçler Mahallesi 205 ada 9 parsel 13377,10 m2 gölcük mevkii zeytinlik satılacaktır.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait Tarlanın muhammen bedeli 18,500.00 (onsekizbinbeşyüztürklirası) .- TL. ' dir.
 3. Geçici teminat: 570.00-TL '. dir.
 4. İhale; 2886 Sayılı yasanın 45.'nci maddesine Göre açık Teklif usulü ile 10/08/2016 Çarşamba günü saat: 10,00 'da Belediye Encümeni Toplantı Odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli Bilgiler idari Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden İçin Ücretsiz Olarak Temin Edilebilir Şartname ettik.

Belediye Başkanlığı'ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Meriçler Mahallesi 209 ada 45 parsel 5349,33 mm2 musluk Gediği mevkii zeytinlik satılacaktır.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait Tarlanın muhammen bedeli 8,000.00 (sekizbintürklirası) .- TL. ' dir.
 3. Geçici teminat: 240.00-TL '. dir.
 4. İhale; 2886 Sayılı yasanın 45.'nci maddesine Göre açık Teklif usulü ile 10/08/2016 Çarşamba günü saat: 10,00 'da Belediye Encümeni Toplantı Odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli Bilgiler idari Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden İçin Ücretsiz Olarak Temin Edilebilir.

Belediye Başkanlığı'ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Meriçler Mahallesi 215 ada 25 parsel 7.515,92 m2 Köy civarı mevkii bahça satılacaktır.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait bahçenin muhammen bedeli 15,500.00 (Onbeşbinbeşyüztürklirası) .- TL. ' dir.
 3. Geçici teminat: 465.00-TL '. dir.
 4. İhale; 2886 Sayılı yasanın 45.'nci maddesine Göre açık Teklif usulü ile 10/08/2016 Çarşamba günü saat: 10,00 'da Belediye Encümeni Toplantı Odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli Bilgiler idari Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden İçin Ücretsiz Olarak Temin Edilebilir 

Taşınmaz MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

GENEL ŞARTLAR

MADDE 1- İHALE KONUSU şekli VE

         1-Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda Olan Bilgileri Bulunan Taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale kanununun 45. Maddesine Göre Açık Teklif Usulü ihale ile satılacaktır.

         2-Taşınmaz bilgileri:

Sıra No

mahalle

Ada

Parsel

Cinsi

Muhammen Bedel

Geçici teminat

İhale Türü

 

1

Cumalar Mahallesi Ramazanlar Harımı

118

2

9.207,23

Zeytinlik

9,100.00

300.00

Açık

2

Cumalar Mahallesi Köy Civarı Mevki

110

10

5.843,95

Zeytinlik

5,750.00

15.00

Açık

 

3

Cumalar Mahallesi Gürüldek Mevkii

 

138

 

28

 

1.757,85

 

Zeytinlik

 

11,000.00

 

330.00

 

Açık

 

4

Meriçler

Musluk Gediği Mevkii

 

209

 

45

 

5.349,33

 

Zeytinlik

 

8,000,00

 

240,00

 

Açık

 

5

Meriçler Gölcük Mevkii

 

205

 

9

 

13.377,10

 

Zeytinlik

 

18,500.00

 

570.00

 

Açık

 

6

Meriçler

Gölcük Mevkii

 

219

 

176

 

9.662,28

 

bahçe

 

12,500,00

 

370.00

 

Açık

       7

Meriçler Köy Civarı Mevki

215

2

7.515,92

bahçe

15,500.00

465,00

Açık

  3-Yukarıda tapu Kaydı, niteliği, Diğer Özellikleri, muhammen satış bedelleri, Geçici teminat miktarları belirtilen Karpuzlu belediyesine ait taşınmazlar Karpuzlu Belediye Başkanlığınca 10/08/2016 Tarihine tesadüf eden Çarşamba günü saat 10: 00'da Karpuzlu Belediyesi Hizmet binasında yapilacak ihale ile satılacaktır .

  4- İhalede en az pey sürme 20,00 (Yirmi) .- TL dir.

         İstekliler ihalelere İlişkin Bilgileri Karpuzlu Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden görebilir, AYRICA www.karpuzlu.bel.tr önünüze Taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşabilirler.

 

MADDE 2- MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ teminat MİKTARLARI VE

      Taşınmazların muhammen satış bedeli Geçici teminat miktarları yukarıda madde 1'de gösterilmiştir ettik. İstekliler söz konusu gayrimenkullerin satış ihalesine katilabilmek Için buy alacaklari taşınmazların muhammen bedelinin en az% 3'ü (Yüzde üç) nispetinde Geçici teminatı mahalle, ada ziyaretinde parsel numaralarını belirterek nakden Veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır.

      İştirakçilerin Geçici teminat bedelini 10/08/2016 Tarihinde saat 09:30'a Kadar Belediyemiz veznesine yatırmaları ve belgelerini 10/08/2016 tarihinde saat 9:40'a Kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri Gerekmektedir. 

 

MADDE 3- İHALEYE KATILMA sartlari

       2886 Sayılı Devlet ihale kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ziyaretinde Anılan kanunda Açıklanan biçimde teklifte bulunmak, Geçici teminatı yatırmak zorundadırlar.

      İsteklilerin ihaleye katilabilmek Için aşağıdaki Belgeleri sunmak zorundadır.

1) Taşınmaz mal şartnamesi (şartnamenin onu Sayfası Ayrı Ayrı ihaleye İŞTİRAK eden Tarafından imzalanmak zorundadır)

2) Geçici teminat bedeli Receive Veya teminat mektubu

3) Gerçek kisiler Için nüfus cüzdanı fotokopisi

4) Tüzel kisi Olması Halinde Mevzuatı geregi Tüzel kişiliğin siciline Kayıtlı bulundugu ticaret / VEYA sanayi Veya ziraat odasından Veya Benzeri Bir makamdan ihalenin YAPILMIS Olduğu yıl İÇERİSİNDE alınmış Tüzel kişiliğin siciline Kayıtlı olduguna dair belge (tescil belgesi) A.Ş. Teklif vermeye yetkili oldugunu gösteren noter tasdikli A.Ş. imza sirküleri.

5) Ortak Girişimciler (Gerçek Veya Tüzel); yukarıda belirtilen Belgelerin next to Noter onaylı Ortaklık Girişim beyannamesi A.Ş. Ortaklık Yetki Belgesi,

6) Vekaleten İŞTİRAK edenlerden noter tasdikli vekaletnameyi sunmaları Zorunludur.

7) Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu yoktur yazısı (6111 Sayılı yasaya istinaden yapilandirma yapanlar A.Ş. Düzenli Ödeme yapanlar hariç)

MADDE 4- İDARENİN yetkisi

     İhale Komisyonu, gerekçesini Kararda Belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta Veya Uygun bedelin tespitinde Tamamen ve tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi Halinde, isteklilerden Alınan Geçici teminatlar IADE edilecektir.

MADDE 5- İHALENİN onayi Tebliği VE

     İhale Komisyonu Tarafından Alınan ihale kararı ita amirince, karar tarihlerinden itibaren en Geç onbeş (15) günü İÇERİSİNDE onaylanır Veya iptal edilir. Ita amirince (ihale komisyonunca) karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.

     İhale Komisyonunca (ita amirince) Onaylanan ihale Kararları, onaylandığı Günden itibaren en Geç beş (5) iş günü İÇERİSİNDE ihalenin Üzerine kalanın Veya Yasal temsilcisine (vekiline) imzası alınmak suretiyle elden Veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir.

     Teklifleri Uygun'un Olarak değerlendirilmeyen isteklilerin Geçici teminatı, müracatları Halinde istekliler Veya Yasal temsilcilerine imza Karşılığı IADE edilir.

     İhale sırasında hazır Bulunmayan Veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz Bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına sonucuna itiraz edemezler ettik.

MADDE 6- HARÇ Giderler VE

     İhale Ile Ilgili Olarak ona türlü vergi, resim, ve, harclari Diğer giderleri ödemek ihale uzerinde kalan gerçek Veya Tüzel kişilere aittir. Satima İlişkin Olarak ona türlü vergi, resim, harçlar ettik Diğer giderleri ödemek ihale uzerinde kalan gerçek Veya Tüzel kişilere aittir.

MADDE 7- KESİN teminat

    1- Kesin teminat İhale Bedelinin% 6 sıdır.

    2- Kesin Kabul edilecek, Değerler aşağıda gösterilmiştir Olarak Geçici teminat A.Ş.;

         a) Tedavüldeki Türk parası,

         b) Bankalar A.Ş. Özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,

         c) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet iç Borçlanma senetleri Veya bu TC BAŞBAKANLIK Yerine Düzenlenen belgeler (Nominal bedele interest Dahil edilerek İhraç Edilmiş imkb bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış Değerleri Esas alınır).

         Bankalarca A.Ş. Özel finans kurumlarınca Verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler Tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu OLUP, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden Sonra mal sandıklarına teslim edilir üzerlerine ihale Yapılmayan isteklilerin Geçici teminatları hemen geri verilir ettik.

          Her ne suretler olursa olsun idarece Alınan teminatlar haczedilemez ihtiyati tedbir konulamaz Üzerine ettik.  

 

MADDE 8- ALICININ Görev Sorumluluğu VE

     İhale uzerinde kalan istekli 2886 Sayılı Devlet İhale kanununun 31.Maddesine Göre Onaylanan ihale kararının yukarıda Açıklanan sekılde tebliğinden itibaren onbeş (15) gün icinde ihale uzerinde kalan istekli kesin teminat, ihale bedelini, Tüm vergi, resim ettik giderleri ödemek zorundadır A.Ş. harç. Bu yapılmadığı takdirde protesto çekmeye A.Ş. hüküm Almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur A.Ş. Geçici teminatı gelir kaydedilir.

    Kesin teminat tapu tescilinden Sonra IADE edilecektir.

    İhale uzerinde kalan gerçek Veya Tüzel kisiler ihale bedelini peşin yatırdıktan Sonra isterse tapu tescilini alabilir.  

MADDE 9- İDARENİN Görev Sorumluluğu VE

1-Satışı Yapılan taşınmazların tapu tescili ihale bedelinin ödenmesi sonrasında yapılacaktır.

2-Taşınmaz Ile Ilgili Olarak yapilacak onu türlü imar tadilatları Konusunda idareden hicbir biçimde talepte bulunulamaz.

3-İdarede ihale uzerinde kalan gerçek Veya Tüzel KİŞİLERİN yükümlülüğünü Yerine getirmesinden itibaren yüzseksen (180) Günlük Süre icinde Gerekli izinleri almak, Taşınmaz Üzerindeki takyidatları Kaldırmak, islemlerini tamamlamak, şartnamede belirtilen sınır ziyaretinde niteliğine Göre satılan taşınmazı alıcıya teslim etmekle yükümlüdür.

MADDE 10- hüküm Bulunmayan HALLER

     Şartname ettik eklerinde hüküm Bulunmayan hallerde 2886 Sayılı Devlet İhale yasası hükümlerine Göre Işlem yapılacaktır.

MADDE 11- İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YERİ

     İhale konusu satışla Ilgili Olarak doğabilecek ihtilafların çözümünde Çine mahkemeleri ettik icra daireleri yetkilidir.

MADDE 12-       

    Bu şartnamede ettik eklerinde Yazılı hususları Tamamen ve tamamen okuyup anladığımı, Şartname ettik eklerinde belirtilen kurallara aynen uyacağımı, aşağıdaki bilgilerin doğru oldugunu taahhüt ederim. Her çeşit tebligat aşağıdaki adresime Yapılabilir.

 

Taahhüt eden Veya vekilinin; Tarih:. ... ../ ... / 2016

TC Kimlik No:                                                                                                           

Adı Soyadı: İmza:

görevi:

Yasal Adresi:

Tlf. :

 

(İş bu Şartname on iki (12) maddeden ibaret OLUP, Encümenimizce hazırlanmıştır ..)