Anasayfa / Duyurular
Ocak Ayı Meclis Karar Özetleri
Diğer Duyuru Başlıkları
| 24.Ocak.2018 |
Ocak Ayı Meclis Karar Özetleri

T.C

KARPUZLU BELEDİYESİ

                  03.01.2018 (OLAĞAN) MECLİS HÜLASASI

1-Plan ve Bütçe Komisyonunun “Belediyemiz Birimlerinin Gelir Ücret Tarifeleri ” konulu Komisyon raporunun yazıldığı şekilde aynen kabulüne Meclisimizce;

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ :KARAR NO: 2018/1

2- Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.12.2017 Tarih ve E.241 Sayılı Denetim Komisyonu yazısının görüşülmesi neticesinde:Belediyemizin 2017 yılı Hesap ve işlemlerini denetlemek ve 2018 yılında bir (1) yıl süre ile görev yapmak üzere üç (3) kişiden oluşan Denetim Komisyonu kurulmasına, üyeliklerine gizli yapılan oylama sonucunda Muharrem YALÇIN, Zekayi SEVEN ve Yüksel MASAT'ın seçilmelerine Meclisimizce;

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ : KARAR NO: 2018/2

3- Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.12.2017 Tarih ve E. 242 Sayılı Sözleşmeli Personel Konulu Yazısının Görüşülmesi neticesinde:Belediyemiz Norm Kadrosunda bulunan Tekniker ve Teknik Ressam kadrosunda sözleşmeli olarak çalışmakta olan personellerin sözleşmesinin yenilenmesine Meclisimizce;

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ : KARAR NO: 2018/3

4-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 28.12.2017 tarih ve E.39 sayılı Tekeler Yörük Şenliği konulu yazısının görüşülmesi neticesinde incelenip değerlendirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizce;

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ : KARAR NO: 2018/4

5- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29.12.2017 Tarih ve E.1525 Sayılı Sosyal Yardım Konulu Yazısının Görüşülmesi neticesinde: 2018 yılında Belediyemize yapılan taleplerin Belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak karşılanmasına Meclisimizce;

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ : KARAR NO: 2018/5