Anasayfa / Duyurular
Aralık Ayı Meclis Karar Özetleri
Diğer Duyuru Başlıkları
| 11.Aralık.2017 |
Aralık Ayı Meclis Karar Özetleri

T.C

KARPUZLU BELEDİYESİ

                  06.12.2017 (OLAĞAN) MECLİS HÜLASASI

1-Plan ve Bütçe Komisyonunun “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları” konuluKomisyon raporunun yazıldığı şekilde aynen kabulü için yapılan işaretli oylama sonucunda raporun kabulüne Meclisimizce;

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ :KARAR NO: 2017/39

2- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01.12.2017 tarih ve E.1399 sayılı Ücret Tarifeleri konulu yazısının görüşülmesi neticesinde:

KATI ATIK TARİFESİ: 

a) Meskenler                                                                                        : 6,87 TL+KDV

b) Ticarethane                                                                                      : 23.46 TL+KDV

c) Kamu Kurumları                                                                              : 99,60 TL+KDV

Belediyemize ait Katı Atık Ücretlerinin 2018 yılında yukarıdaki gibi belirlenmesine Meclis Üyeleri Nizamettin KIZILYAR ve Durmuş AYDOĞDU' nun red oyuna karşılık Meclisimizce;

OY ÇOKLUĞUYLA İLE KARAR VERİLDİ :KARAR NO: 2017/40

3- Yazı İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve İmar Şehircilik Müdürlüğü’nün Yazılarında belirtilen hizmetlere Ait Gelir Ücret Tarifeleri konusunun incelenmek ve araştırılmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizce;

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ :KARAR NO: 2017/41

4-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.11.2017 tarih ve E. 382 sayılı " Karpuzlu 3083 Parsel" konulu yazısı incelenip değerlendirilmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizce;

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ : KARAR NO: 2017/42

 

5- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01.12.2017 Tarih ve E.1395 Sayılı "Ödenek Aktarılması" Konulu Yazısının Görüşülmesi neticesinde Belediye Bütçemizin;

46–09–12–32–01–1–2–00–5–05–08 Gelirlerden Ayrılan Paylar                 :700.000,00.-TL.

                                                                                    Toplam                      :700.000,00.-TL'nin

Belediye Bütçemizin;

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

46–09–12–30–05–1–0–00–5–03–05  Hizmet Alımları                                :     700.000,00.-TL.

                                                                                                        Toplam :      700.000,00.-TL.

olmak üzere Bütçe fasılları arasında aktarma yapılmasına Meclisimizce;

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ : KARAR NO: 2017/43

 

6-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.11.2017 tarih ve E.376 sayılı “Ömerler Mahallesi 911 Parsel numaralı Taşınmaza Düğün Salonu Yapımı İçin Taşınmazın Aydın Büyükşehir Belediyesine Devri konulu yazısı ve eklerinin incelenmesi neticesinde Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Ömerler Mahallesi Köycivarı Mevkiinde bulunan 911 parsel numaralı 3.055.69 m2’lik taşınmaza Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 2018 yılı sonuna kadar Düğün Salonu yapılması ve tamamlanması şartı ile, taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin (d) Fıkrasına istinaden bedelsiz olarak Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığına devredilmesine Meclisimizce;

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ :KARAR NO: 2017/44

7-İmar Komisyonunun " Karpuzlu 3083 Parsel" konulu Komisyon raporunun yazıldığı şekilde aynen kabulü için yapılan işaretli oylama sonucunda raporun kabulüne Meclisimizce;

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ :KARAR NO: 2017/45