Anasayfa / Duyurular
Ekim Ayı Meclis Karar Özetleri
Diğer Duyuru Başlıkları
| 4.Ekim.2017 |
Ekim Ayı Meclis Karar Özetleri

T.C

KARPUZLU BELEDİYESİ

04.10.2017 (OLAĞAN) MECLİS HÜLASASI

1- Belediye Meclisimizce, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 62. Maddesine göre ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin Dördüncü Bölümünün Bütçenin Görüşülmesi ve Kabulü Başlıklı kısmının 29. maddesine göre Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan 10.700.00,00.-TL'lik 2018 Mali Yılı Bütçe Tasarısının incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ :KARAR NO: 2017/32

 

2- Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 28.09.2017 tarih ve E.58 sayılı misafirhane konaklama ücreti konulu yazısının görüşülmesi. Belediyemize ait İlçemiz Yeni Mahalle Fevzi Çakmak Caddesi numara 14/1 de bulunan misafirhane ücretinin günlük 30 TL olarak kararlaştırılması Meclisimizce Oy birliği ile kabul edilmiştir.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ : KARAR NO: 2017/33

 

3-  KAZICI YÜKLEYİCİ (BEKO LODER) KULLANIM ÜCRETİ TARİFESİ:

a) İlçe Geneli Bir Saatlik kullanım ücreti düz :   120,00 TL
b) İlçe Geneli Bir Saatlik kullanım ücreti kırıcılı :   140,00 TL
c) İlçe Sınırları Dışında Bir Saatlik kullanım ücreti düz :   170,00 TL
d) İlçe Sınırları Dışında Bir Saatlik kullanım ücreti kırıcılı :   195,00 TL
Not: Kazıcı Yükleyicinin kullanımı için saat açılışı garaj çıkışında yapılacaktır. Belediyemize ait Kazıcı-Yükleyici ücretlerinin yukarıdaki gibi belirlenmesine meclisimizce oy birliğiyle karar verilmiştir.

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ : KARAR NO: 2017/34