Anasayfa / Duyurular
Eylül Ayı Meclis Karar Özetleri
Diğer Duyuru Başlıkları
| 6.Eylül.2017 |
Eylül Ayı Meclis Karar Özetleri

T.C

KARPUZLU BELEDİYESİ

06.09.2017 (OLAĞAN) MECLİS HÜLASASI

1- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 28.08.2017 tarih ve E. 25 sayılı 4. Deve Güreşi konulu yazısı görüşülmek üzere Meclisimize havale edilmiştir. İlçemizin tanıtımı ve sosyal, kültürel etkinliklerin arttırılması amacı ile 26 Kasım 2017 tarihinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin ( p ) bendine istinaden Belediyemizce 4. Deve Güreşi Festivalinin düzenlenmesi konusunun incelenip görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ :KARAR NO: 2017/29

 

2- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 05.09.2017 tarih ve E.1013 sayılı kredi kullanılması konulu yazısı Başkanlık Makamı tarafından Meclise havale edilmiştir. Valilik Makamının 31.07.07.2017 tarihli onayı ile Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile yapılan protokol sonucunda Belediyemize devredilen kantarın Montaj ve kurulması için gerekli olan finans kaynağının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (d) fıkrasına göre yurtiçi bankalardan veya İller bankasından 60 aya kadar vade ile faiz hariç Ellibintürklirası (50.000.-TL) anapara tutarında kredi kullanılarak sağlanmasına ve kredi işlemleri için Belediye Başkanı Tuğrul OZAN'a yetki verilmesine Meclis Üyesi Metin YALÇIN'ın red oyuna karşı, Meclisimizce oy çokluğu ile karar verilmiştir.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ : KARAR NO: 2017/30