Anasayfa / Duyurular
Temmuz Ayı Meclis Karar Özetleri
Diğer Duyuru Başlıkları
| 5.Temmuz.2017 |
Temmuz Ayı Meclis Karar Özetleri

T.C

KARPUZLU BELEDİYESİ

05.07.2017 (OLAĞAN) MECLİS HÜLASASI

1- Akçaabat 314 parsel konulu yazısı ve eklerinin incelenmesi neticesinde Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Akçaabat Mahallesi Köycivarı Mevkiinde bulunan 314 parsel sayılı 1.054,00m2’lik taşınmaza Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 2017 yılı sonuna kadar Halı saha ve Sosyal Tesis yapılması ve tamamlanması şartı ile, taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin (d) Fıkrasına istinaden bedelsiz olarak Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığına devredilmesine, devir iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Tuğrul OZAN'ın yetkili kılınmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ :KARAR NO: 2017/25

 

2- Mülkiyeti Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına ait atıl durumda bulunan kantarın vatandaşlarımızın hizmetine sunulmak üzere Belediyemizce kiralanması ya da Belediyemize tahsis edilmesi için Belediye Başkanı Tuğrul OZAN'a yetki verilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ : KARAR NO: 2017/26