Anasayfa / Duyurular
Mayıs Ayı Meclis Karar Özetleri
Diğer Duyuru Başlıkları
| 4.Mayıs.2017 |
Mayıs Ayı Meclis Karar Özetleri

T.C

KARPUZLU BELEDİYESİ

04.05.2017 (OLAĞAN) MECLİS HÜLASASI

1- İlçemiz Bayraktepe Mahallesi sakinlerinden İsmail NAM'ın oğlu Şehit Ömür NAM'ın isminin İlçemiz Yeni Mahalle Oğuz Çataloğlu Caddesi üzerinde bulunan Belediyemize ait Sosyal tesise verilerek, tesisin isminin Karpuzlu Belediyesi Şehit Ömür Nam Sosyal Tesisleri olarak kayıtlara geçirilmesinin kabülüne Meclis Üyeleri Muharrem YALÇIN ve Nizamettin KIZILYAR'ın red oyuna karşı Meclisimizce oy çokluğuyla karar verilmiştir.  

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ :KARAR NO: 2017/20

 

2- İlçemiz Abak Mahallesi Köyiçi Mevkiinde bulunan 2007 parsel sayılı 346,50m2’lik taşınmaza Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 2017 yılı sonuna kadar Düğün Salonu yapılması ve tamamlanması şartı ile, taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin (d) Fıkrasına istinaden bedelsiz olarak Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığına devredilmesine, devir iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Tuğrul OZAN'ın yetkili kılınmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ : KARAR NO: 2017/21

 

3-  2016 Mali Yılı bütçesi 8.832.000,00.-TL. olup, 2015 yılından 2016 Mali Yılına devreden ödenek 725.265,21.-TL.'dir. Bütçede yapılan harcamalara göre: 2016 Yılı Harcamaları: 7.946.695,47.-TL. olarak yapıldığı incelenmiştir. 2016 Mali Yılı bütçesinden imha edilen miktarın 1.610.569,74-TL. olduğu tespit edilmiştir.

2016 mali yılı içerisinde 6.085.404,49-TL., 2015 yılından devreden 321.075,42-TL. İle birlikte 6.406.479,91-TL. toplam gelir tahakkuk ettirilmiş olup, 2016 mali yılında 5.972.259,11-TL. bütçe geliri yapılmıştır. Yılı içerisinde 10.770,48.-TL. Tahsilâttan ret ve iade yapılmış olup, 2016 yılı net tahsilatı 5.961.488,63-TL.’dir. 2017 yılına 434.220,80-TL. gelir devredildiği incelenmiştir. 2016 Mali Yılı Kesin Hesabının Meclis Üyesi Metin YALÇIN 'ın red oyuna karşı Meclisimizce oy çokluğu ile kabulüne karar verilmiştir.

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ : KARAR NO: 2017/22