Anasayfa / Duyurular
Mart Ayı Meclis Karar Özetleri
Diğer Duyuru Başlıkları
| 7.Mart.2017 |
Mart Ayı Meclis Karar Özetleri

TC

Karpuzlu BELEDİYESİ

06.03.2017 (Olağan) MECLİS HÜLASASI

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.3.2016 tarih ve E.84 sayılı İmar Planı Değişikliği konulu yazısının incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizce;

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ : KARAR NO: 2017/10

 

Güneş Enerjisine Dayalı Lisanssız Elektrik Üretim Tesisi (Güneş Enerjisi Santrali) amaçlı UİP PİN:10758,4 işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve ekleri 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre  incelenmiş olup, komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Komisyon raporunun yazıldığı şekilde aynen kabulü için yapılan işaretli oylama sonucunda raporun kabülüne Meclisimizce;

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ :KARAR NO: 2017/11