Anasayfa / Duyurular
Şubat Ayı Meclis Karar Özetleri
Diğer Duyuru Başlıkları
| 13.şubat.2017 |
Şubat Ayı Meclis Karar Özetleri

TC

Karpuzlu BELEDİYESİ

03.02.2017 (Olağan) MECLİS HÜLASASI

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince Meclisin 2017 Yılında tatil yapmadan aralıksız olarak toplantılarını gerçekleştirmesine Meclisimizce;

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ : KARAR NO: 2017/06

 

 2017 Yılında Belediyemiz Meclis toplantılarına katılan Meclis Başkan ve üyeleri ile  komisyon toplantılarına katılan üyelerine brüt 87,82.-TL. huzur hakkı ödenmesine Meclisimizce;

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ :KARAR NO: 2017/07

 

2017 yılında Zabıta hizmetlerinde çalışan personele 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 178. maddesi ve 6767 sayılı Bütçe Kanununun (K) cetvelinin III/B-1 bölümüne göre  nüfusu 10.001’den 50.000'e kadar olan yerler için aylık brüt: 262,00.-TL olarak fazla çalışma ücreti ödenmesine Meclisimizce;

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ :KARAR NO: 2017/08

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (d) fıkrasına göre yurtiçi bankalardan 36 aya kadar vade ile faiz hariç Dörtyüzbintürklirası (400.000.-TL) anapara tutarında kredi kullanılmasına ve kredi işlemleri için Belediye Başkanı Tuğrul OZAN'a yetki verilmesine Meclisimizce;

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ :KARAR NO: 2017/09