Anasayfa / Duyurular
Ekim Ayı Meclis Karar Özetleri
Diğer Duyuru Başlıkları
| 4.Ekim.2016 |
Ekim Ayı Meclis Karar Özetleri

KARPUZLU BELEDİYE MECLİSİNİN

04.10.2016 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

 

MECLİS BAŞKANI                                 : Tuğrul OZAN

MECLİS KATİPLERİ                             : Nizamettin KIZILYAR –­­­­ Zekayi SEVEN

TOPLANTIYA KATILMAYAN            : Nurullah AKSOY – Kerim YÜKSEL– Durmuş AYDOĞDU

TOPLANTI TARİHİ                                : 04.10.2016

TOPLANTI SAATİ                                  : 14:00

 

AÇILIŞ YOKLAMA

           Ekim ayı Meclis toplantısını Meclis Başkanı Tuğrul OZAN açarak, bütün Meclis üyelerini selamladı. Yoklama yapıldı. Yoklama sonucunda Meclis üyeleri Nurullah AKSOY’un, Kerim YÜKSEL’in ve Durmuş AYDOĞDU’nun toplantıya katılmadığı, mazeret dilekçesi gönderdikleri tespit edildi. Meclis Başkanı; Meclis üyelerinin mazeretlerinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Meclis Başkanı; Meclis üyeleri Nurullah AKSOY’un, Kerim YÜKSEL’in ve Durmuş AYDOĞDU’nun mazeretli- izinli sayılmalarını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler ? Meclisimizce oy birliği ile izinli sayılmalarına karar verildi.

 

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ:

 

İlçemizdeki mezarlıklardan alınacak olan mezarlık ücretlerinin belirlenmesi ve düzenlenmesi için konu 07.09.2016 tarih ve 36 sayılı Meclis Kararıyla İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir. Ancak konunun İlimiz genelinde uygulanmakta olan mezarlık ücretlerinin tamamının tespit edilememesi nedeniyle Komisyonların süre uzatma talebi olmuştur. Buna bağlı olarak İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonlarının "Süre Uzatımı Talebi" konusunun gündeme alınmasına, İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna ek süre verilerek raporun Aralık Ayı Meclis toplantısında görüşülmesine Meclisimizce;

 

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ : KARAR NO: 2016/44

 

 

GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİ:

 

Belediye Meclisimizce, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 62. Maddesine göre ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin Dördüncü Bölümünün Bütçenin Görüşülmesi ve Kabulü Başlıklı kısmının 29. maddesine göre Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan 9.273.102,00.-TL'lik 2017 Mali Yılı Bütçe Tasarısının incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine;

 

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ :KARAR NO: 2016/45

 

 

            Meclis Başkanı gündemde görüşülecek başka bir konunun bulunmaması nedeniyle toplantıya son verdi.04.10.2016