Anasayfa / Duyurular
Mayıs Ayı Meclis Karar Özetleri
Diğer Duyuru Başlıkları
| 6.Mayıs.2016 |
Mayıs Ayı Meclis Karar Özetleri

T.C

KARPUZLU BELEDİYESİ

05.05.2016 (OLAĞAN) MECLİS HÜLASASI

1- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29.04.2016 Tarih ve 91334168-843.03-E.161 sayılı yazıları Başkanlık Makamınca Meclisimize havale edilmiştir. Belediyemizin 2015 yılı kesin hesabının Meclisimizce incelenmesi neticesinde; 2015 Mali Yılı bütçesi 8.000.000,00.-TL. olup, 2015 yılından 2015 Mali Yılına devreden ödenek 725.265,21.-TL.'dir. Bütçede yapılan harcamalara göre: 2015 Yılı Harcamaları: 6.490.609,08.-TL. olarak yapıldığı incelenmiştir. 2015 Mali Yılı bütçesinden imha edilen miktarın 784.125,71-TL. olduğu tespit edilmiştir.
    2015 mali yılı içerisinde 6.056.065,41-TL., 2014 yılından devreden 178.695,52-TL. İle birlikte 6.234.760,93-TL. toplam gelir tahakkuk ettirilmiş olup, 2015 mali yılında 5.913.685,51-TL. bütçe geliri yapılmıştır. Yılı içerisinde 13.819,10-TL. Tahsilâttan ret ve iade yapılmış olup, 2015 yılı net tahsilatı 5.899.866,41-TL.’dir. 2016 yılına 321.075,42-TL. gelir devredildiği incelenmiştir. 2015 Mali Yılı Kesin Hesabının kabulune Meclisimizce,

OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ :KARAR NO: 2016/26

 

2- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29.04.2016 Tarih ve 91334168-843.03-E.163 sayılı silah devri konulu yazıları Başkanlık Makamınca Meclisimize havale edilmiştir. Konu üzerinde Meclisimizce yapılan inceleme sonucunda; 6360 Sayılı Kanuna istinaden Tüzel Kişiliği kaldırılan Ulukonak, Güney, Ektirli ve Abak Köylerinin demirbaşında kayıtlı bulunan aşağıdaki tabloda bilgileri bulunan Tabanca ve Av Tüfekleri Aydın Valiliği Devir Teslim ve Paylaştırma Komisyonunun kararına istinaden Belediyemize devredilmiş olup, Belediyemiz Taşınır Mal emvanterimize dahil edilmiştir. 

    Jandarma Genel Komutanlığı kayıtlarında aşağıda isimleri yazılı şahıslara ait ruhsatlarda, marka ve seri numaraları belirtilen iki (2) adet tabanca ve iki (2) adet av tüfeğinin bedelsiz olarak Jandarma Genel Komutanlığına devredilmek üzere Aydın İl Jandarma Komutanlığı’na teslim edilmesine, devir işlemlerini yürütmek üzere Mali Hizmetler Müd. V. Zekayi ERDOĞAN'ın yetkili kılınmasına Meclisimizce 

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ : KARAR NO: 2016/27

 

3- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 03.05.2016 Tarih ve 91334168-843.03-E.164 sayılı kaynak suyu harcı konulu yazıları Başkanlık Makamınca Meclisimize havale edilmiş olup, konunun gündeme alınmasına Meclisimizce,

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ : KARAR NO: 2016/28

 

4- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 03.05.2016 Tarih ve 91334168-843.03-E.164 sayılı kaynak suyu harcı konulu yazıları üzerinde yapılan inceleme ve görüşmeler neticesinde konunun Plan ve bütçe Komisyonuna havale edilmesine  Meclisimizce,

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ : KARAR NO: 2016/29