Anasayfa / Duyurular
Nisan Ayı Meclis Karar Özetleri
Diğer Duyuru Başlıkları
| 7.Nisan.2016 |
Nisan Ayı Meclis Karar Özetleri

T.C

KARPUZLU BELEDİYESİ

06.04.2016 (OLAĞAN) MECLİS HÜLASASI

1- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi gereğince hazırlanması gereken Belediye Başkanının 2015 Mali Yılı Faaliyet Raporu 17.03.2006 tarih 26111 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanmış olup, 2015 Mali Yılı Faaliyet Raporu okundu ve rapor üzerindeki incelemelerden sonra yapılan oylama neticesinde, 2015 Mali Yılı Faaliyet Raporunun ekte okunduğu ve yazıldığı şekliyle kabulüne Meclisimizce,

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ :KARAR NO: 2016/15

 

2- Komisyonlarımızca İlçe merkezi ve mahallelerimizde yaptığımız incelemeler neticesinde; imar planımız içerisinde Bayraktepe Mahallesi M19-C-17-C-B/2 kadastro paftasında kalan 3691 parselde 40.409.50m²lik Belediyemiz adına kayıtlı parselin yaklaşık 7.800m²’lik kısmının üniversite alanı olarak ayrılması, hem hukuki açıdan hem de sosyal faaliyetler açısından doğru olacağı kanısına varılmıştır. Bu nedenle bahse konu olan bu araziye üniversite yapılması komisyonlarımızca oy birliği ile kabul edilmiştir. Komisyon raporunun yazıldığı şekilde aynen kabulü için yapılan işaretli oylama sonucunda raporun kabülüne Meclisimizce,

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ : KARAR NO: 2016/16

 

3- Meclisimizce gizli yapılan seçimin oy ayırımı sonucunda ; 
1. Başkanvekilliği İçin                           2. Başkanvekilliği İçin
Musamettin AYAZ    : 7 Oy                      Durmuş AYDOĞDU    : 7 Oy    
Hasan Nargiz         : 2 Oy                        Hasan NARGİZ    : 1 Oy 
Durmuş AYDOĞDU :  1 Oy             Nurullah AKSOY      : 1 Oy aldıkları tespit edilmiş olup, Meclis 1. Başkanvekiliğine Musamettin AYAZ’ ın, Meclis 2. Başkanvekiliğine Durmuş AYDOĞDU' nun üç (3) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine Meclisimizce,

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ : KARAR NO: 2016/17

 

4- Meclisimizce gizli yapılan seçimin oy ayırımı sonucunda ; 
Asil Katip Üyeliği İçin                           Yedek Katip Üyeliği İçin
Nizamettin KIZILYAR    : 8 Oy            Zekayi SEVEN        : 7 Oy        
Kerim YÜKSEL        : 7 Oy                Durmuş AYDOĞDU        : 7 Oy
Metin YALÇIN        : 2 Oy        
Tuna ŞENYÜZ        : 1 Oy        
Zekayi SEVEN        : 1 Oy 
Hasan NARGİZ                 :1 Oy  aldıkları tespit edilmiş olup, Meclis Asil Katip Üyeliğine Nizamettin KIZILYAR ve Kerim YÜKSEL' in, Meclis Yedek Katip Üyeliklerine Zekayi SEVEN ve Durmuş AYDOĞDU' nun üç (3) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine Meclisimizce,

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ : KARAR NO: 2016/18

 

5- Meclis Üyesi Nizamettin KIZILYAR'ın "İhtisas Komisyonlarının Üç Kişiden Oluşturularak Kurulması" konulu Sözlü Önergesinin gündeme Alınmasına, yeni kurulacak ihtisas (İmar, Plan ve Bütçe ile Bina ve Arazi Vergisi Değerlendirme) Komisyonlarının üç (3) kişiden oluşturularak kurulmasına Meclisimizce,

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ : KARAR NO: 2016/19

 

6- Meclisimizce gizli yapılan seçimin oy ayırımı sonucunda ; 
Nizamettin KIZILYAR    :   7 Oy
Durmuş AYDOĞDU        :   7 Oy        
Nurullah AKSOY        :  3 Oy aldıkları tespit edilmiş olup, İmar Komisyonu Üyeliğine Nizamettin KIZILYAR, Durmuş AYDOĞDU ve Nurullah AKSOY' un bir (1) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine Meclisimizce,

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ : KARAR NO: 2016/20

 

7- Meclisimizce gizli yapılan seçimin oy ayırımı sonucunda ; 
Durmuş AYDOĞDU        :  7 Oy        
Nizamettin KIZILYAR    :  7 Oy        
YÜKSEL MASAT        :  5 Oy
Metin YALÇIN        : 4 Oy aldıkları tespit edilmiş olup, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğine Durmuş AYDOĞDU, Nizamettin KIZILYAR ve YÜKSEL MASAT' ın bir (1) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine Meclisimizce,

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ : KARAR NO: 2016/21

 

8- Meclisimizce gizli yapılan seçimin oy ayırımı sonucunda ; 
Musamettin AYAZ        :   7 Oy        
Nizamettin KIZILYAR     :   7 Oy    
Yüksel MASAT        :   5 Oy aldıkları tespit edilmiş olup, Bina ve Arazi Vergisi Değerlendirme Komisyonu Üyeliğine Musamettin AYAZ, Nizamettin KIZILYAR ve Yüksel MASAT' ın bir (1) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine Meclisimizce,

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ : KARAR NO: 2016/22

 

9- Meclisimizce gizli yapılan seçimin oy ayırımı sonucunda ; 
Kerim YÜKSEL    (Asil)        :  7 Oy  
Yüksel MASAT     (Yedek)    : 7 Oy aldıkları tespit edilmiş olup, Ege ve Türkiye Belediyeler Birliğine Asil Üye olarak Kerim YÜKSEL' in, Yedek Üye olarak Yüksel MASAT' ın 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine Meclisimizce,

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ : KARAR NO: 2016/23

 

 

10- Meclisimizce gizli yapılan seçimin oy ayırımı sonucunda ; 
Musamettin AYAZ        :  8 Oy        
Zekayi SEVEN         :  7 Oy    
Yüksel MASAT        :  1 Oy 
Kerim YÜKSEL        : 1Oy aldıkları tespit edilmiş olup, Meclis üyesi Musamettin AYAZ' ın asil üye olarak, Meclis Üyesi Zekayi SEVEN' in yedek üye olarak Aydın İli Afet Acil Yardım Kurtarma Birliği üyeliğine 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine Meclisimizce,

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ : KARAR NO: 2016/24

 

11- Belediye Encümeninde görev yapacak iki kişilik üyelerin belirlenmesi için  Meclisimizce gizli yapılan seçimin oy ayırımı sonucunda ; 
Muharrem YALÇIN        :  7 Oy
Zekayi SEVEN        :  7 Oy
Hasan NARGİZ        :  1 Oy
Kerim YÜKSEL        :  1 Oy    aldıkları tespit edilmiş olup, Belediye Encümen Üyeliğine Meclis üyesi Muharrem YALÇIN ve Meclis üyesi Zekayi SEVEN' in bir (1) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine Meclisimizce,

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ : KARAR NO: 2016/25