Anasayfa / Duyurular
İhale İlanı
Diğer Duyuru Başlıkları
| 25.Kasım.2015 |
İhale İlanı

İ     L     A     N

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

            Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 

1.Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Abak Mahallesi Köycivarı Mevkii 774 parsel 24.840 M2 lik 13 ağaçlı tarla satılacaktır.

2.Belediye Tüzel Kişiliğine ait Tarlanın muhammen bedeli 120,000.00  (Yüzaltmışbinondokuzlirayirmisekizkuruş).-TL.’ dir.

3.Geçici Teminat: 3,600.00-TL.’ dir.

4.İhale; 2886 sayılı yasanın 45.’nci maddesine göre açık teklif usulü ile 09.12.2015 Çarşamba günü saat:10,00’ da Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.

5.Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

 

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur. 25.11.2015