Anasayfa / Duyurular
Ocak Ayı Meclis Karar Özetleri 13.01.2021
Diğer Duyuru Başlıkları
| 13.Ocak.2021 |
Ocak Ayı Meclis Karar Özetleri 13.01.2021

T.C.

KARPUZLU BELEDİYESİ

                               05.01.2021 (OLAĞAN) MECLİS HÜLASASI

Yazı İşleri Müdürlüğünün 30.12.2020 Tarih ve E.2210 Sayılı Sözleşmeli Personel Konulu Yazısının Görüşülmesi neticesinde: Belediyemiz Norm Kadrosunda bulunan Teknik Ressam kadrosunda sözleşmeli olarak çalışmakta olan personelin sözleşmesinin yenilenmesine Meclisimizce;

OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ: KARAR NO: 2021/1

Yazı İşleri Müdürlüğünün 30.12.2020 Tarih ve E.2211 Sayılı Denetim Komisyonu konulu yazısının görüşülmesi neticesinde: Belediyemizin 2019 yılı Hesap ve işlemlerini denetlemek ve 2021 yılında bir (1) yıl süre ile görev yapmak üzere üç (3) kişiden oluşan Denetim Komisyonu kurulmasına, üyeliklerine gizli yapılan oylama sonucunda Hasan NARGİZ, Dursun ÖZDEMİR ve Osman ŞENLİK'in seçilmelerine Meclisimizce;

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ: KARAR NO: 2021/2

Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 29.12.2020 tarih ve E.2198 sayılı “Sosyal Yardım” Konulu Yazısının Görüşülmesi neticesinde:2021 yılında Belediyemize yapılan taleplerin Belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak karşılanmasına Meclisimizce;

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ: KARAR NO: 2021/3

Meclisimizce yapılan değerlendirme neticesinde; ADÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat ÇEKİLMEZ'in Başkanlığını yürüttüğü ekip ile birlikte İlçemiz Alinda Antik Kenti ve Çevresi Arkeolojik Yüzey Araştırma çalışmasının yürütülmesi esnasındaki her türlü ihtiyaçlarının (gıda, araç, gereç, sarf malzeme vb.) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesinin (b) fıkrasına istinaden Belediyemizce karşılanmasına Meclisimizce:

          OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ : KARAR NO: 2021/4

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.12.2020 tarih ve E.2209 sayılı Araç Haczi konulu yazısının meclisimizce görüşülmesi neticesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünce Belediyemize tahsis edilen Çöp Toplama Aracının (6+1m3) (Haczedilememesi için)Kamu Hizmetine tahsis edilmesine Meclisimizce:

          OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ : KARAR NO: 2021/5

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartları’na dair yönetmelik 22 Şubat 2007 gün ve 26442 Sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren ve 10 Nisan 2014 Tarihli ve 28968 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Belediyeye Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğe göre yukarıda belirtildiği şekilde (VII) Sayılı Sürekli İşçi Mevcut Dolu Boş Durumu Cetvelinin kabulüne, yukarıda bulunan II, III, IV, VI ve VII Sayılı Cetvellerin onaylanmasına Meclisimizce:

          OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ : KARAR NO: 2021/6