Anasayfa / Duyurular
Aralık Ayı Meclis Karar Özetleri 14.12.2020
Diğer Duyuru Başlıkları
| 14.Aralık.2020 |
Aralık Ayı Meclis Karar Özetleri 14.12.2020

T.C

KARPUZLU BELEDİYESİ

         07.12.2020 (OLAĞAN) MECLİS HÜLASASI

 

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.11.2020 tarih ve E.1988 sayılı Ücret Tarifeleri" konulu yazısının görüşülerek kararda belirtildiği şekilde uygulanmasına Meclisimizce;

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ :KARAR NO: 2020/39

Meclis Üyesi Yasin ÖNDER'in "İlçemiz Merkezine ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının Revizyonu (Güncellenmesi)" konulu sözlü önergesinin gündeme alınmasına Meclisimizce:

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ :KARAR NO: 2020/40

İlçemiz Merkezine ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının Revizyonunun (Güncellenmesi) yapılmasına meclisimizce:

                              OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ :KARAR NO: 2020/41