Anasayfa / Duyurular
Ekim Ayı Meclis Karar Özetleri 06.10.2020
Diğer Duyuru Başlıkları
| 6.Ekim.2020 |
Ekim Ayı Meclis Karar Özetleri 06.10.2020

T.C

KARPUZLU BELEDİYESİ

                                 05.10.2020 (OLAĞAN) MECLİS HÜLASASI

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 62. Maddesine göre ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin Dördüncü Bölümünün Bütçenin Görüşülmesi ve Kabulü Başlıklı kısmının 29. maddesine göre Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan 12.000.000,00 (Onikimilyontürklirası).-TL'lik 2021 Mali Yılı Bütçe Tasarısının incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizce;

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ :KARAR NO: 2020/36