Anasayfa / Duyurular
Temmuz Ayı Meclis Karar Özetleri 08.07.2020
Diğer Duyuru Başlıkları
| 8.Temmuz.2020 |
Temmuz Ayı Meclis Karar Özetleri 08.07.2020

T.C

KARPUZLU BELEDİYESİ

                            03.07.2020 (OLAĞAN) MECLİS HÜLASASI

 

1-Belediye Encümen Üyeliğine Nizamettin KIZILYAR ve Metin ATİLLA'nın bir (1) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine yapılan gizli oylama sonucunda Meclisimizce:

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ :KARAR NO: 2020/20

2- Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğine Hasan NARGİZ, Yasin ÖNDER ve Nurullah AKSOY'un bir (1) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine yapılan gizli oylama sonucunda Meclisimizce:

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ : KARAR NO: 2020/21

3- İmar Komisyonu Üyeliğine Yüksel DEVECİ, Dursun ÖZDEMİR ve Osman ŞENLİK'in bir (1) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine yapılan gizli oylama sonucunda Meclisimizce:

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ : KARAR NO: 2020/22

4- Bina ve Arazi Vergisi Değerlendirme Komisyonu Üyeliğine Birol KAÇAN, Dursun ÖZDEMİR ve Osman ŞENLİK'in bir (1) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine yapılan gizli oylama sonucunda Meclisimizce:

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ : KARAR NO: 2020/23

5-2019 Yılı Faaliyet Raporu Meclisimizce:

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ : KARAR NO: 2020/24

6- Bir (1) yıl süre ile görev yapmak üzere Ege ve Türkiye Belediyeler Birliğine Asil Üye olarak Dursun ÖZDEMİR'in, Yedek Üye olarak Yüksel DEVECİ'nin seçilmelerine yapılan gizli oylama sonucunda Meclisimizce:

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ : KARAR NO: 2020/25

7- Aydın İli Afet Acil Yardım ve Kurtarma Birliği üyeliğine bir yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis üyesi Yasin ÖNDER'in asil üye olarak, Meclis Üyesi Yüksel DEVECİ'nin yedek üye olarak seçilmelerine yapılan gizli oylama sonucunda Meclisimizce:

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ : KARAR NO: 2020/26

8- Belediyemize ait Kartuğ Sağlık Ve Sosyal Hizmetler Temizlik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin Müdürlüğünü yapmak üzere Karpuzlu Belediyesi Tüzel Kişiliğinin atanmasına, Tüzel kişi ortak ve Şirket Müdürü Karpuzlu Belediyesini temsil etmek ve yetkileri kullanmak üzere 13591642450 TC Kimlik nolu Karpuzlu İlçesi Orta Mahalle 14. Sokak No: 3 adresinde ikamet eden ortak dışı Mali Hizmetler Md. V. Zekayi ERDOĞAN'ın görevlendirilmesi ve yetkilendirilmesine Meclisimizce:

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ : KARAR NO: 2020/27

9- Görev ve Hizmetlerin Her Türlü İş ve İşlemler İle Yatırım Harcamalarının Finansmanının Karşılanması ve Cvid-19 ile Mücadele Kapsamında Kullanılmak İçin Nakit Kredi İşi İçin İller Bankası A.Ş.'den 667.623 (Altıyüzaltmışyedibinaltıyüzyirmiüç).-TL kadar kredi kullanılmasına ve kredi işlemleri için Belediye Başkanı Hilmi DÖNMEZ'e yetki verilmesine Meclisimizce:

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ : KARAR NO: 2020/28

10- Harun Yapı Temizlik San. Tic. Ltd. Şti’ne ait Ford Transit Marka 2018 model 09 AAR 895 plakalı NM0YXXTTGYJS50882 Şase nolu Cenaze Nakil Aracının Belediyemize hibe edilmesinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (g) fıkrasına istinaden şartlı bağış olarak kabul edilmesine Meclisimizce:

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ : KARAR NO: 2020/29

11- Meclisimizce yapılan değerlendirme neticesinde; ADÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat ÇEKİLMEZ'in Başkanlığını yürüttüğü ekip ile birlikte İlçemiz Alinda Antik Kenti ve Çevresi Arkeolojik Yüzey Araştırma çalışmasının yürütülmesi esnasındaki her türlü ihtiyaçlarının (gıda, araç, gereç, sarf malzeme vb.) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesinin (b) fıkrasına istinaden Belediyemizce karşılanmasına Meclisimizce:

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ : KARAR NO: 2020/30

12- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02.07.2020 tarih ve E.979 Sayılı 2019 Mali Yılı kesin hesabının görüşülmesi konulu yazısının gündeme alınmasına Meclisimizce:

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ : KARAR NO: 2020/31

13-Belediyemiz2019 Mali Yılı Kesin Hesabının kabulüne Meclisimizce:

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ : KARAR NO: 2020/32