Anasayfa / Duyurular
Şubat Ayı Meclis Karar Özetleri 10.02.2020
Diğer Duyuru Başlıkları
| 10.şubat.2020 |
Şubat Ayı Meclis Karar Özetleri 10.02.2020

T.C

KARPUZLU BELEDİYESİ

                               03.02.2020 (OLAĞAN) MECLİS HÜLASASI

 

1-2020 yılında Zabıta hizmetlerinde çalışan personele 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 178. maddesi ve 7066 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun B.K. (K) cetvelinin III/B-1 bölümüne göre nüfusu 10.001’den 50.000'e kadar olan yerler için aylık brüt: 323,50.-TL olarak fazla çalışma ücreti ödenmesine Meclisimizce;

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ :KARAR NO: 2020/12

2- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince Meclisin 2020 yılında tatil yapmadan aralıksız olarak toplantılarını gerçekleştirmesineMeclisimizce;

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ : KARAR NO: 2020/13

3- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 29.01.2019 tarih ve E.152sayılı Huzur Hakları konulu yazısının görüşülmesi neticesinde:Meclis toplantılarına katılan Meclis Başkan ve üyeleri ile komisyon toplantılarına katılan üyelerine brüt 133,53.-TL ve Belediyemiz Encümen üyelerine aylık brüt 657,25.-TL huzur hakkı ödenmesine Meclisimizce;

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ : KARAR NO: 2020/14

4-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 03.02.2020 tarih ve E.205 sayılı 6. Deve Güreşi konulu yazısının gündeme alınmasına Meclisimizce;

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ : KARAR NO: 2020/15

5- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 03.02.2020 tarih ve E.205 sayılı 6. Deve Güreşi konulu yazısının görüşülmesi neticesinde; İlçemizin tanıtımı, sosyal ve kültürel etkinliklerin arttırılması amacı ile 6. Deve Güreşi Festivalinin 08 Mart 2020 tarihinde yapılmasına ve Belediye Başkanına yetki verilmesine Meclisimizce;

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ : KARAR NO: 2020/16