Anasayfa / Duyurular
Ocak Ayı Meclis Karar Özetleri 14.01.2020
Diğer Duyuru Başlıkları
| 14.Ocak.2020 |
Ocak Ayı Meclis Karar Özetleri 14.01.2020

T.C

KARPUZLU BELEDİYESİ

                  07.01.2020 (OLAĞAN) MECLİS HÜLASASI

 

1-Yazı İşleri Müdürlüğünün 30.12.2019 Tarih ve E.286 Sayılı Sözleşmeli Personel Konulu Yazısının Görüşülmesi neticesinde: Belediyemiz Norm Kadrosunda bulunan Tekniker kadrosundaki sözleşmeli personelin hizmetine gerek kalmaması nedeniyle sözleşmesinin yenilenmemesine ve Teknik Ressam kadrosunda sözleşmeli olarak çalışmakta olan personelin sözleşmesinin yenilenmesine Meclisimizce;

OY ÇOKLUĞUYLA İLE KARAR VERİLDİ :KARAR NO: 2020/1

2- Yazı İşleri Müdürlüğünün 30.12.2019 Tarih ve E.285 Sayılı Denetim Komisyonu konulu yazısının görüşülmesi neticesinde: Belediyemizin 2019 yılı Hesap ve işlemlerini denetlemek ve 2020 yılında bir (1) yıl süre ile görev yapmak üzere üç (3) kişiden oluşan Denetim Komisyonu kurulmasına, üyeliklerine gizli yapılan oylama sonucunda Birol KAÇAN, Metin ATİLLA ve Osman ŞENLİK'in seçilmelerine Meclisimizce;

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ : KARAR NO: 2020/2

3- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 30.12.2019 tarih ve E.1397 sayılı “Sosyal Yardım” Konulu Yazısının Görüşülmesi neticesinde: 2020 yılında Belediyemize yapılan taleplerin Belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak karşılanmasına Meclisimizce;

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ : KARAR NO: 2020/3

4- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.12.2019 tarih ve E.1396 sayılı yazılarında 2020 Yılı içerisinde Belediyemizce yürütülen işlerin 4734 Sayılı Devlet ihale Kanununa istinaden Hizmet Alımı yöntemiyle yapılmasıyla ilgili yazısı Meclisimizce görüşülmesi neticesinde; Belediyemiz bünyesindeki Fen işleri, temizlik, park, bahçe, ulaşım gibi Belediye hizmetlerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince hizmet alımı usulüyle yürütülmesine Meclisimizce;

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ : KARAR NO: 2020/4

5- Fen İşleri Müdürlüğünün 27.12.2019 tarih ve E.280 sayılı Parke Taşı Temini konulu yazısının görüşülmesi neticesinde: Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Belediyemiz arasında ortak hizmet projesi gerçekleştirilmesi ve gerekli protokolün yapılabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesine Meclisimizce;

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ : KARAR NO: 2020/5

6-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.12.2018 Tarih ve E.2023 Sayılı Belediyemizde en çok üyeye sahip Sendika olan Belediye ve İl Özel İdareleri Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) ile Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi yapmak üzere Belediye Başkanı Hilmi DÖNMEZ'e yetki verilmesine Meclisimizce;

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ : KARAR NO: 2020/6

7- Mali Hizmetleri Müdürlüğünün 07.01.2020 tarih ve E.12 sayılı Protokol konulu yazısının gündeme alınmasına meclisimizce;

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ : KARAR NO: 2020/7

8-Mali Hizmetleri Müdürlüğünün 07.01.2020 tarih ve E.12 sayılı Protokol konulu yazısının görüşülmesi neticesinde: Başkanlığımız ile İmparator Kurumsal Ltd.Şti ve Tuğrul Lojistik Ltd. Şti firmaları arasında ödeme anlaşması sağlanmış olup, ekte bulunan protokolün yazıldığı şekliyle aynen kabulüne meclisimizce;

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ : KARAR NO: 2020/8

9- Meclis Üyesi Yasin ÖNDER'in İlçemiz Koğuk Mahallesi 3403 parsel numarasında kayıtlı 2.632,23 m2'lik taşınmaza düğün salonu yapılması konulu yazılı önergesinin gündeme alınmasına Meclisimizce;

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ : KARAR NO: 2020/9

10- Meclis Üyesi Yasin ÖNDER'in yazılı önergesinin görüşülmesi neticesinde: Mülkiyeti Belediye Tüzel Kişiliğimize ait İlçemiz Koğuk Mahallesi 3403 parsel numarasında kayıtlı 2.632,23 m2 yüzölçümlü taşınmaza Aydın Valiliği Yatarım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Belediyemiz arasında ortak hizmet projesi gerçekleştirilmesi ve gerekli protokolün yapılabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesine Meclisimizce;

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ : KARAR NO: 2020/10

11- Mali Hizmetleri Müdürlüğünün 06.01.2020 tarih ve E.10 sayılı Meclis konulu yazısının gündeme alınmasına: 1549 parsel nolu taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) fıkrasına istinaden Belediyemizce satın alınmasına, satın almayla ilgili tüm iş ve işlemlerin yürütülmesinde Belediye Başkanı Hilmi DÖNMEZ'e yetki verilmesine meclisimizce;

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ : KARAR NO: 2020/11