Anasayfa / Duyurular
Aralık Ayı Meclis Karar Özetleri 06.12.2019
Diğer Duyuru Başlıkları
| 6.Aralık.2019 |
Aralık Ayı Meclis Karar Özetleri 06.12.2019

T.C.

KARPUZLU BELEDİYESİ

                  02.12.2019 (OLAĞAN) MECLİS HÜLASASI

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.11.2019 Tarih ve E.1265 Sayılı “Ödenek Aktarımı” konulu yazıları ekinde bulunan Bütçe fasılları arasında aktarma yapılmasına yapılmasına Meclisimizce;

OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ: KARAR NO: 2019/43

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.11.2019 tarih ve E.1266 sayılı Ücret Tarifeleri" konulu yazısının görüşülerek kararda belirtildiği şekilde uygulanmasına Meclisimizce;

OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ: KARAR NO: 2019/44

Mülkiyeti Belediyemize ait belirtilen tahsis işlemlerinin iptali ve yeniden görüşülmesi ile ilgili Meclis Başkanı Hilmi DÖNMEZ'in sözlü önergesinin Meclis gündemine alınmasına Meclisimizce;

OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ: KARAR NO: 2019/45

Mülkiyeti Belediyemize ait işyerleri ile ilgili daha önce alınan meclis kararlarının iptal edilmesine ve yeniden tahsis edilmesine Meclisimizce;

OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ: KARAR NO: 2019/46