Anasayfa / Duyurular
Ekim Ayı Meclis Karar Özetleri 01.10.2019
Diğer Duyuru Başlıkları
| 1.Ekim.2019 |
Ekim Ayı Meclis Karar Özetleri 01.10.2019

T.C.

KARPUZLU BELEDİYESİ

  01.10.2019 (OLAĞAN) MECLİS HÜLASASI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 62. Maddesine göre ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin Dördüncü Bölümünün Bütçenin Görüşülmesi ve Kabulü Başlıklı kısmının 29. maddesine göre Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan 11.796.756,00 (Onbirmilyonyediyüzdoksanaltıbinyediyüzellialtıtürklirası).-TL'lik 2020 Mali Yılı Bütçe Tasarısının incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizce;

OY BİRLİĞİYLE İLE KARAR VERİLDİ: KARAR NO: 2019/37

Aydın Kadastro Müdürlüğünün yazısında 3402 Sayılı Kadastro Kanununun 22/a maddesi kapsamında yapılacak kadastro çalışmalarında kadastro ekibi ile birlikte görev yapmak üzere İlçemiz Abak Mahallesinden belirtilen kişilerin kadastro bilirkişisi olarak seçilmelerine Meclisimizce;

OY BİRLİĞİYLE İLE KARAR VERİLDİ: KARAR NO: 2019/38