Anasayfa / Duyurular
Haziran Ayı Meclis Karar Özetleri 13.06.2019
Diğer Duyuru Başlıkları
| 13.Haziran.2019 |
Haziran Ayı Meclis Karar Özetleri 13.06.2019

T.C

KARPUZLU BELEDİYESİ

           10.06.2019 (OLAĞAN) MECLİS HÜLASASI

 

5393 Sayılı Belediye Kanununda Belediye Başkanının görev ve yetkilerini belirleyen 38 nci maddesinin (g) bendi "Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak" hükmü gereği Belediye Başkanı Hilmi DÖNMEZ'e hizmet dönemi boyunca muaccel hale gelmiş ve gelecek tüm borçların ödenmesi ile ilgili protokolleri imzalaması hususunda yetki verilmesine Meclisimizce:

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ : KARAR NO: 2019/26

 

2019 yılında vatandaşlarımızdan Belediyemize yapılan taleplerin Belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak karşılanmasına ve Belediye Başkanı Hilmi DÖNMEZ'e yetki verilmesine Meclisimizce:

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ : KARAR NO: 2019/27

 

Belediyemize ait Jandarma Genel Komutanlığı kayıtlarında aşağıda isimleri yazılı şahıslara ait ruhsatlarda, marka ve seri numaraları belirtilen iki (2) adet tabanca ve iki (2) adet av tüfeğinin bedelsiz olarak Jandarma Genel Komutanlığına devredilmek üzere Aydın İl Jandarma Komutanlığı’na teslim edilmesine, devir işlemlerini yürütmek üzere Mali Hizmetler Müd. V. Zekayi ERDOĞAN'ın yetkili kılınmasına Meclisimizce:

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ : KARAR NO: 2019/28

 

Belediyemizin Yatırım ve Cari Borç Ödemelerinin karşılanabilmesiyle alakalı gereken finans kaynağı için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (d) fıkrasına göre yurtiçi bankalardan faiz dahil Yediyüzbintürklirasına (700.000.-TL) kadar kredi kullanılmasına ve kredi işlemleri için Belediye Başkanı Hilmi DÖNMEZ'e yetki verilmesine Meclisimizce:

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ : KARAR NO: 2019/29

 

Belediye Başkanı Hilmi DÖNMEZ'in "Çevre Sağlığının Korunması Amacıyla İlçemizde Haşere ve Sinekle Mücadele ve İlaçlama" konulu sözlü önergesinin gündeme alınmasına Meclisimizce:

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ : KARAR NO: 2019/30

 

Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep, şikayetler ve hizmetin önceliği ve gerekliliği de göz önünde bulundurularak Belediyemizce haşere ve vektör ile mücadelenin daha etkin yapılabilmesi için gereken tedbir ve önlemlerin alınarak hizmetin yürütülmesi için Belediye Başkanı Hilmi DÖNMEZ'in yetkili kılınmasına Meclisimizce:

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ : KARAR NO: 2019/31