Anasayfa / Duyurular
Şubat Ayı Meclis Karar Özetleri
Diğer Duyuru Başlıkları
| 11.şubat.2019 |
Şubat Ayı Meclis Karar Özetleri

T.C

KARPUZLU BELEDİYESİ

                  06.02.2019 (OLAĞAN) MECLİS HÜLASASI

1- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 29.01.2019 tarih ve E.152sayılı Huzur Hakları konulu yazısının görüşülmesi neticesinde: 2019 Yılında Belediyemiz Meclis toplantılarına katılan Meclis Başkan ve üyeleri ile komisyon toplantılarına katılan üyelerine brüt 119,39.-TL ve Belediyemiz Encümen üyelerine aylık brüt 587,67.-TL huzur hakkı ödenmesine Meclisimizce;

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ :KARAR NO: 2019/7

 

2- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29.01.2019 tarih ve E.153 sayılı “Fazla Çalışma Ücreti” konulu yazıları Meclisimizce incelenerek, yapılan müzakere neticesinde 2019 yılında Zabıta hizmetlerinde çalışan personele 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 178. maddesi ve 7066 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun B.K. (K) cetvelinin III/B-1 bölümüne göre nüfusu 10.001’den 50.000'e kadar olan yerler için aylık brüt: 305,00.-TL olarak fazla çalışma ücreti ödenmesine Meclisimizce;

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ : KARAR NO: 2019/8

3- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince Meclisin 2019 yılında tatil yapmadan aralıksız olarak toplantılarını gerçekleştirmesine Meclisimizce:

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ : KARAR NO: 2019/9

4- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısı ekinde bulunan Aydın Kadastro Müdürlüğünün yazısında 3402 Sayılı Kadastro Kanununun 22a maddesi kapsamında yapılacak kadastro çalışmalarında kadastro ekibi ile birlikte görev yapmak üzere belirtilen kişilerin kadastro bilirkişisi olarak seçilmelerine Meclisimizce;

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ : KARAR NO: 2019/10