Anasayfa / Duyurular
Ocak Ayı Meclis Karar Özetleri
Diğer Duyuru Başlıkları
| 11.şubat.2019 |
Ocak Ayı Meclis Karar Özetleri

T.C

KARPUZLU BELEDİYESİ

                  02.01.2019 (OLAĞAN) MECLİS HÜLASASI

1-Yazı İşleri Müdürlüğünün 26.12.2018 Tarih ve E. 283 Sayılı Sözleşmeli Personel Konulu Yazısının Görüşülmesi neticesinde:Belediyemiz Norm Kadrosunda bulunan Tekniker ve Teknik Ressam kadrosunda sözleşmeli olarak çalışmakta olan personellerin sözleşmesinin yenilenmesine Meclisimizce;

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ :KARAR NO: 2019/1

2- Yazı İşleri Müdürlüğünün 26.12.2018 Tarih ve E.284 Sayılı Denetim Komisyonu yazısının görüşülmesi neticesinde:Belediyemizin 2018 yılı Hesap ve işlemlerini denetlemek ve 2019 yılında bir (1) yıl süre ile görev yapmak üzere üç (3) kişiden oluşan Denetim Komisyonu kurulmasına, üyeliklerine gizli yapılan oylama sonucundaMuharrem YALÇIN, Müsamettin AYAZ ve Metin YALÇIN'ın seçilmelerine Meclisimizce;

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ : KARAR NO: 2019/2

3- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02.01.2019 Tarih ve E.2 Sayılı Sosyal Yardım Konulu Yazısının gündeme alınmasına Meclisimizce:

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ : KARAR NO: 201/3

4-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.12.2018 Tarih ve E.2023 Sayılı Belediyemize ait Kartuğ Sağlık Ve Sosyal Hizmetler Temizlik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketinin yetkili Müdürlüğünün tespit edilmesi konulu yazısının gündeme alınmasına Meclisimizce;

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ : KARAR NO: 2019/4

5- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02.01.2019 Tarih ve E.2 Sayılı Sosyal Yardım Konulu Yazısının Görüşülmesi neticesinde: 2019 yılında Belediyemize yapılan taleplerin Belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak karşılanmasına Meclisimizce;

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ : KARAR NO: 2019/5

6-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.12.2018 Tarih ve E.2023 Sayılı Belediyemize ait Kartuğ Sağlık Ve Sosyal Hizmetler Temizlik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketinin yetkili Müdürlüğüne 13591642450 TC Kimlik nolu Mali Hizmetler Md. V. Zekayi ERDOĞAN 'ınüç aylığına görevlendirilmesine Meclisimizce;

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ : KARAR NO: 2019/6