Anasayfa / Duyurular
Ekim Ayı Meclis Karar Özetleri
Diğer Duyuru Başlıkları
| 9.Ekim.2018 |
Ekim Ayı Meclis Karar Özetleri

T.C

KARPUZLU BELEDİYESİ

           03.10.2018 (OLAĞAN) MECLİS HÜLASASI

 

 

05.09.2018 tarihli Eylül ayı Meclis toplantısında İmar komisyonuna havale edilen Hayvan Pazarı konusunda komisyonun süre talebi ile ilgili sözlü önergesinin kabülüne ve İmar Komisyonuna ek süre verilerek Kasım Ayı Meclis toplantısında görüşülmesine Meclisimizce:

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ : KARAR NO: 2018/48

 

İmar ve Şehircilik İşleri Müdürlüğü 26.09.2018 tarih ve E.295 sayılı "Bildirim Dışı Kalan Taşınmazlar" konulu yazısında belirtilen 6360 Sayılı Kanuna istinaden Belediyemizin Büyükşehir İlçe Belediyesine dönüşmesi nedeniyle devir işlemleri yapılmadan bildirim dışı kalan, Devir, Tasviye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından mülkiyetleri Belediyemize devredilen taşınmazlara ait ekli listede bilgileri bulunan taşınmazların (tarla, zeytinlik, bahçe, arsa, dükkan, işyeri vb.) satılmasının 5393 Sayılı Belediye kanununun 18. maddesinin (e) bendine istinaden kabulüne, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34. maddesi (g) bendi uyarınca, uygulamanın belediye encümenince yapılmasına Meclisimizce Meclis Üyeleri Hasan NARGİZ, Durmuş AYDOĞDU, Nizamettin KIZILYAR, Metin YALÇIN ve Tuna ŞENYÜZ’ ün red oyuna karşılık Meclisimizce:

OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ : KARAR NO: 2018/49

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 62. Maddesine göre ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin Dördüncü Bölümünün Bütçenin Görüşülmesi ve Kabulü Başlıklı kısmının 29. maddesine göre Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan 11.235.000,00.-TL'lik 2019 Mali Yılı Bütçe Tasarısının incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizce:

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ : KARAR NO: 2018/50

 

İlçemizin tanıtımı, sosyal ve kültürel etkinliklerin arttırılması amacı ile 25 Kasım 2018 tarihinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin ( p ) bendine istinaden Belediyemizce 5. Deve Güreşi Festivalinin düzenlenmesine, festivalle ilgili tüm harcamaların 5393 Sayılı Belediye Kanununun 60. Maddesinin ( k ) ve ( n ) bendlerine göre yapılmasına ve Belediye Başkanı Tuğrul OZAN'a yetki verilmesinin kabulüne Meclis üyeleri Hasan NARGİZ, Metin YALÇIN, Nizamettin KIZILYAR, Durmuş AYDOĞDU 'nun red oyuna karşılık Meclisimizce:

OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ : KARAR NO: 2018/51