Anasayfa / Duyurular
Haziran Ayı Meclis Karar Özetleri
Diğer Duyuru Başlıkları
| 6.Haziran.2018 |
Haziran Ayı Meclis Karar Özetleri

T.C

KARPUZLU BELEDİYESİ

           06.06.2018 (OLAĞAN) MECLİS HÜLASASI

 

İlçemiz Hatipkışla Mahallesinde bulunan 2150 parsel numaralı 280.00 m2’lik taşınmaza Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 2018 yılı sonuna kadar Düğün Salonu yapılması ve tamamlanması şartı ile, taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin (d) Fıkrasına istinaden bedelsiz olarak Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığına devredilmesine Meclisimizce;

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ :KARAR NO: 2018/36

 

Alinda Antik Kentinin ve İlçemizin tanıtılması, sosyal, kültürel etkinliklerin arttırılması, İlçemiz halkına ve esnafına ekonomik katkı sağlanması ve en önemlisi turizme katkı sağlamak amacı ile her yıl düzenlenmekte olan Alinda Kültür Sanat ve Turizm Festivalinin bu sene 7. 'sinin düzenlenmesi için konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizce:

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ : KARAR NO: 2018/37

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 06.06.2018 tarih ve E.172 sayılı İlçemiz Koğuk Mahallesinde ekli tapu kayıtlarında belirtilen Mera, Otlak ve Bayram Yeri vasıflı taşınmazlara Belediyemizce “Küçük Sanayi Sitesi” yapılması konulu yazısının gündeme alınmasına Meclisimizce:

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ : KARAR NO: 2018/38

 

İlçemiz Koğuk Mahallesinde ekli tapu kayıtlarında belirtilen Mera, Otlak ve Bayram Yeri vasıflı taşınmazlara Belediyemizce “Küçük Sanayi Sitesi” yapılması konusunun görüşülüp karara bağlanmak üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizce:

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ : KARAR NO: 2018/39

 

Komisyon raporunun yazıldığı şekilde aynen kabulüne Meclis Üyeleri Tuna ŞENYÜZ, Hasan NARGİZ ve Nurullah AKSOY'un red oyuna karşılık Meclisimizce:

OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ : KARAR NO: 2018/40