Anasayfa / Duyurular
Mayıs Ayı Meclis Karar Özetleri
Diğer Duyuru Başlıkları
| 9.Mayıs.2018 |
Mayıs Ayı Meclis Karar Özetleri

T.C

KARPUZLU BELEDİYESİ

           02.05.2018 (OLAĞAN) MECLİS HÜLASASI

 

Plan ve Bütçe Komisyonunun Ücret Tarifesi konulu Komisyon raporunun yazıldığı şekilde aynen kabulüne Meclisimizce;

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ :KARAR NO: 2018/33

 

2017 mali yılı içerisinde 5.219.556,77.-TL, 2016 yılından devreden 434.220,80.-TL. İle birlikte 5.653.777,57.-TL. toplam gelir tahakkuk ettirilmiş olup, 2017 mali yılında 5.256.128,13.-TL. bütçe geliri yapılmıştır. Yılı içerisinde 17.118,64.-TL. Tahsilâttan ret ve iade yapılmış olup, 2017 yılı net tahsilatı 5.239.009,49.-TL.’dir. 2018 yılına 397.649,44-TL. gelir devredildiği incelenmiştir. 2017 Mali Yılı Kesin Hesabının kabülüne Meclisimizce:

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ : KARAR NO: 2018/34

 

Vatandaşlarımızdan gelen satın alma taleplerinin karşılanarak Belediyemize ekonomik katkı sağlanması için Koğuk Mahallesi 3462 Parsel numarasında kayıtlı arsanın satılmasınına, 5393 Sayılı Belediye kanununun 18. maddesinin (e) bendine istinaden kabulüne, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34. maddesi (g) bendi uyarınca uygulamanın belediye Encümenince yapılmasına Meclisimizce:

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ : KARAR NO: 2018/35