Anasayfa / Duyurular
Şubat Ayı Meclis Karar Özetleri
Diğer Duyuru Başlıkları
| 22.şubat.2018 |
Şubat Ayı Meclis Karar Özetleri

T.C

KARPUZLU BELEDİYESİ

                  08.02.2018 (OLAĞAN) MECLİS HÜLASASI

1-Plan ve Bütçe Komisyonunun “Şenlik ” konulu Komisyon raporunun yazıldığı şekilde aynen kabulüne Meclisimizce;

OY ÇOKLUĞUYLA İLE KARAR VERİLDİ :KARAR NO: 2018/6

2- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25.01.2018 tarih ve E.102 sayılı Huzur Hakları konulu yazısının görüşülmesi neticesinde: 2018 Yılında Belediyemiz Meclis toplantılarına katılan Meclis Başkan ve üyeleri ile komisyon toplantılarına katılan üyelerine brüt 99,24.-TL ve Belediyemiz Encümen üyelerine aylık brüt 488,47.-TL huzur hakkı ödenmesine Meclisimizce;

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ : KARAR NO: 2018/7

3- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29.01.2018 tarih ve E.106 sayılı “Fazla Çalışma Ücreti” Konulu Yazısının Görüşülmesi neticesinde:2018 yılında Zabıta hizmetlerinde çalışan personele 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 178. maddesi ve 7066 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun B.K. (K) cetvelinin III/B-1 bölümüne göre nüfusu 10.001’den 50.000'e kadar olan yerler için aylık brüt: 282,00.-TL olarak fazla çalışma ücreti ödenmesine Meclisimizce;

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ : KARAR NO: 2018/8

4- Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 29.01.2018 tarih ve E.20 sayılı Meclisin Tatili Konulu yazısının görüşülmesi neticesinde: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince Meclisin 2018 Yılında tatil yapmadan aralıksız olarak toplantılarını gerçekleştirmesine Meclisimizce ;

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ : KARAR NO: 2018/9